วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมฟ้องศาลปกครอง สพม.20 เร่งรีบตั้งผอ.อพ.

ฟ้องศาลปกครอง สพม.20 เร่งรีบตั้งผอ.อพ.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลปกครองอุดรธานี ถ.มิตรภาพ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และในฐานะเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้ายื่นคำฟ้องและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่ออกโดย กคศ.ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีสรรหา ผอ.รร.อุดรพิทยานุกูล แทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารการยื่นต่อศาลปกครองอุดรธานี ระบุเป็นการยื่นฟ้อง 1.นายอัมพร มินะสา เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2.นายอำนาจ วิชยานุวัต เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา จ.อุดรธานี (กศจ.) และ 4.นายวิทยา ประวะโข ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 20 อุดรธานี (สพม.20)

นายสมคิด หอมเนตร เปิดเผยว่า ด้วย ผอ.รร.อุดรพิทยานุกูล ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต อย่างกะทันหันเมื่อ 20 เม.ย.63 และเมื่อ 29 เม.ย. 63 สพม.20 ได้เร่งรีบออกประกาศ ตำแหน่ง ผอ.อุดรพิทยานุกูลว่าง(เพิ่มเติม) และประกาศรับย้ายในประกาศฉบับเดียวกัน ทั้งที่น่าจะเป็น 2 ฉบับและใช้เวลา 15 วัน โดยไม่ได้ผ่าน กศจ.อุดรธานี ขัดกับคำสั่ง คสช. 19/2560 ให้การย้าย ผอ. และรอง ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านความเห็นชอบ กศจ.ก่อน เนื้อหามีลักษณะล็อคเงื่อนไข ที่ให้ยื่นขอย้ายวันที่ 15-29 พ.ค.63 ทั้งไม่มีการประกาศให้รู้ทั่วถึง และผู้ขอย้ายนอกพื้นที่ สพม.20 ต้องแนบมีมติของ กศจ. ต้นสังกัดมาด้วย

“ ผมรู้เรื่องประกาศจาก ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จึงร้องคัดค้านไปยังต้นสังกัด จนมีการประชุม กศจ.อุดรธานี วันที่ 15 พ.ค.63 มีการนำประกาศให้ที่ประชุมพิจารณาย้อนหลัง ที่ประชุมมีมติให้หารือไปที่ กคศ.ว่า กศจ.อุดรธานี มีอำนาจรับเรื่องพิจารณาหรือไม่ และมีมติพิจารณาตามคำขอหรือไม่-อย่างไร และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กคศ.ได้มีหนังสือส่งถึง กศจ.อุดรธานี โดยไม่ผ่านการประชุมใหญ่ โยนให้อยู่ในดุลพินิจของ กศจ.อุดรธานี ซึ่ง สพม.20 สรรหามีผู้มาสมัครเพียง 3 คน มาจาก ร.ร.ขนาดใหญ่เท่านั้น ”

นายสมคิด หอมเนตร กล่าวต่อว่า รร.อุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และยังเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ปีนี้มีนักเรียน 4,705 คน ความพยายามเร่งรีบ ออกประกาศสรรหา ผอ. ให้เสร็จทันก่อนประกาศ กคศ. ที่ ศธ.0206.4/ว.6 วันที่ 22 เม.ย.63 เรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ จะมีผลในวันที่ 1 ส.ค.63 ทำให้ปิดกั้น ผอ.รร.ในพื้นที่เพื่อไม่ให้ได้รับการสรรหา ซึ่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 6 โรง ขนาดใหญ่ 5 โรง โดยไม่มีสิทธิเขียนคำร้องย้าย ขณะเดียวกัน รอง ผอ.ว่างมา 3 เดือน กลับยังไม่ดำเนินการ ทำให้เกิดข้อครหาในหลายเรื่อง

เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ศาลได้ไต่สวนนายสมคิด หอมเนตร ผู้ฟ้องคดี เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ตามคำร้องขอไต่สวนโดยเร่งด่วน และศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลังอย่างไร และเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะอย่างไร โดยให้ชี้แจงภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้เป็นต้นไป และศาลกำหนดนัดไต่สวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 นายวิทยา ประวะโซ ผอ. สพม.20 อุดรธานี และผู้ฟ้องคดีในวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 10.10 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 3 ศาลปกครองอุดรธานี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments