วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมมรภ.อุดรเปิดตลาดให้ขายสินค้าชุมชนวันอาทิตย์

มรภ.อุดรเปิดตลาดให้ขายสินค้าชุมชนวันอาทิตย์

“ตลาด ภัฏ ธ นา” มรภ.อุดรธานี ทุกวันอาทิตย์เริ่ม 14 มิ.ย.นี้ เปิดพื้นที่ขายใหม่ให้เกษตรปลอดภัย-พร้อมปรุง-แปรรูป-สินค้าชุมชน ข้างหอประชุมถนนศรีสุข 70 บูท

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี แจ้งการเปิด “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีปกติใหม่ (New normal) : ตลาด ภัฏ ธ นา” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-20.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณด้านขวาของอาคารกิจกรรมนักศึกษา ถ.ศรีสุข ทน.อุดรธานี เพื่อเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าชุมชน จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และนักศึกษา เป็นเครือข่าย ที่ มรภ.อุดรธานี เข้าไปมีส่วนในการพัฒนา

“ภัฏ ธ นา” อ่านออกเสียงว่า “พัด – ทะ – นา” โดยคำว่า “ภัฏ ธ” หมายความถึง ราชภัฏ หรือ คนของพระราชา คำว่า “นา” หมายความถึง พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในที่นี้สื่อถึงเกษตรกร คำอ่าน พัฒนา (คำอ่านออกเสียง) หมายความถึง การส่งเสริมสนับสนุน โดยรวมความหมายของตลาด ภัฏ ธ นา จึงหมายถึง ตลาดเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายเอกราช ดีนาง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า ได้จัดพื้นที่ร้านค้า 70 ร้าน แบ่ง 3 โซน ได้แก่ สินค้าพร้อมปรุง เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าชุมชน เพื่อให้เลือกซื้อนำกลับไปปรุงที่บ้าน 40 ร้าน , สินค้าเครื่องอุปโภคและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องจักสาน 9 ร้าน และสินค้าพร้อมรับประทาน 12 ร้าน โดยมีพื้นที่นั่งรับประทานอย่างเหมาะสม

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า จากการระบาดของโควิด 19 จึงจัดให้มีมาตรการการป้องกันในรูปแบบ “ตลาดวิถีปกติใหม่” (New normal market) เว้นระยะห่างเดินตลาดทางเดียว , สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย 100% , คัดกรองวัดอุณหภูมิ-ล้างมือก่อนผู้เข้าพื้นที่ , ลงทะเบียนผ่านไทยชนะ , ลดการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า และชมนิทรรศการป้องกันโควิด-19

ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญกับการนำศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดให้นักศึกษา ประชาชน นำมาปรับใช้ในปัจจุบัน ที่ผ่านมา มรภ.อุดรธานี ได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย การผลิตอาหารปลอดสาร , อาหารปลอดภัย , แปรรูป และอื่นๆ ที่มีคุณภาพรับการยอมรับทางวิชาการ ปัจจุบันผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องหาตลาดรองรับ

“ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดสาร หรือปลอดภัย ยังคงต้องใช้เวลาทำความใจ ขณะที่เกษตรกรจะต้องขายผลผลิตหารายได้ ไปขายในตลาดทั่วไปก็สู้ราคาไม่ได้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า ที่มีผู้สนใจไปจับจ่ายมากขึ้น แต่ก็ประสบปัญหาระบบจ่ายเงิน ไม่ได้รับทันทีจะต้องใช้เวลา จะไปขายให้หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้ เพราะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มรภ.อุดรธานี จึงต้องเข้ามาลงทุนเพิ่มช่องทางตลาด ”

ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี เปิดเผยว่า มรภ.อุดรธานี จะพัฒนาที่ดิน 3 ไร่ บริเวณป้ายรถโดยสาร ตรงข้ามกับ มรภ.อุดรธานี มีอาคาร ร้านค้าเชิงพาณิชย์ ที่จอดรถ และพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสาร-ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่อยู่ในเครือข่ายทางวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด เมื่อพร้อมก็จะเริ่มปรับพื้นที่และก่อสร้าง ระหว่างรอก็ใช้พื้นที่ข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษาไปก่อน…..

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments