ผู้ว่าฯเยี่ยมให้กำลังใจ ตม.อุดรฯ หลังแก้ไขต่างด้าวมาแจ้งขออยู่ไทยต่อ สุ่มเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 ยันคนแห่มาเหตุหยุดยาว-ด่านปิด-กลัวเสียค่าปรับ แนะให้จ่ายเท่าที่ใบเสร็จออกให้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานที่ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี ถ.โพศรี ทน.อุดรธานี โดยมี พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4 ขอนแก่น พ.ต.ท.วชิราธร ภุมรินทร์ สว.ตม.อุดรธานี หลังสื่อมวลชนเสนอข่าว ภาพคนต่างด้าวจำนวนมาก มาแจ้งขออยู่ในประเทศไทยต่อ มีสภาพขาดการคัดกรองบุคคล การใช้เก้าอี้นั่ง และเข้าคิว ขาดการจัดระเบียบเพื่อป้องกัน “โควิด-19”

วันนี้ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี ได้จัดระเบียบต่างจากวานนี้ มีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำ โดยต่างด้าวที่ส่วนใหญ่เป็นชาว สปป.ลาว และเวียดนาม จะได้รับการคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปพักรอคิวในเต้นด้านหน้า และด้านข้าง ด้วยการใช้เก้าอี้พลาสติกเรียงห่างกัน 1 เมตร เมื่อถึงคิวจึงจะเข้าไปด้านใน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4 ช่อง และมีผู้รอคิวอีก 6 คน

พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4 ขอนแก่น และพ.ต.ท.วชิราธร ภุมรินทร์ สว.ตม.อุดรธานี ได้ตอบข้อซักถามผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ว่า เมื่อด่านปิดต่างด้าวกลับไม่ได้ แม้ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจะผ่อนผัน ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยต่อได้ แต่หากไม่มาแจ้งขออยู่ต่อจนเลยเวลา จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท เป็นกฎหมายที่ ตม.ยังต้องปฏิบัติ ยังไม่มีคำสั่งผ่อนผันออกมา ทำให้ยังมีคนต่างด้าวต้องมาแจ้งที่ สนง.ตม.จังหวัดที่พำนักอยู่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานีอยู่ใกล้กับ สปป.ลาว เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวลาว และชาวเวียดนามจำนวนมาก การจัดระบบ ตม.อุดรธานีดีอยู่แล้ว ซึ่งทำตามแบบทุกส่วนราชการ ในเรื่องของการจัดเว้นระยะห่าง จัดเก้าอี้ตัวเว้นตัว จุดยืนห่างกัน แต่เมื่อวานที่เกิดขึ้นจากเหตุ ผ่านวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน เมื่อเปิดบริการวันแรก คนต่างด้าวเกรงว่าอายุในใบวีซ่าจะหมดอายุ ก็เลยเดินทางมาจำนวนมากมาก

“ วันนี้ด้านหน้า สนง.หรือนอกอาคาร ได้นำเต้นท์มาเพิ่ม จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง รอคัดกรองเอกสาร คัดแยกบุคคลที่ยังไม่หมดอายุวันสองวัน ตรวจเอกสารแล้วก็อาจนัดวันใหม่ ส่วนบุคคลที่ต้องทำเมื่อตรวจเอกสาร ครบแล้วก็จัดที่ให้ไปนั่งรอ ส่วนให้บริการภายใน สนง. ก็เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะเตรียมรถสุขามาให้เพิ่ม ”

ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กล่าวอีกว่า ถ้าหมดอายุหลายวันแล้ว เพิ่งเดินทางมาก็ต้องถูกปรับ เสียเงินค่าอะไรให้ดูใบเสร็จก่อน ซึ่งถ้ามาแล้วยังไม่หมดอายุ 1-3 วัน เจ้าหน้าที่จะเร่งทำให้ตามลำดับวันหมดอายุ เพราะไม่อยากที่จะให้ถูกปรับ…..