วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมลุ้นตัวโก่งงบปี 67 สนามกีฬา-วงแหวนรอบใน

ลุ้นตัวโก่งงบปี 67 สนามกีฬา-วงแหวนรอบใน

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีนโยบายจัดให้มีการประชุม กรอ.อุดรธานี ทุก 2-3 เดือน เพื่อติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

ในการประชุมมีรายงานความคืบหน้า โครงการที่น่าสนใจประกอบไปด้วย 1.โครงการประปาหนองคาย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู เพื่อผลิตน้ำประปาที่ น.โขง จ.หนองคาย ต่อท่อมาที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู เพื่อความมั่นคงของน้ำประปา และลดการใช้น้ำดิบจากอ่างฯเก็บน้ำห้วยหลวง วงเงิน 2,400 ล้านบาท มีการขยายเวลาการก่อสร้างไปอีก 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566

2.อุดรธานีมีกฤษฎีกาเวนคืน เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม สาย จ. และสาย ง 8 จาก โชว์รูม เอ็มจี. ถนนมิตรภาพ ไปยังหน้าปั้มเชลล์ ถ.นิตโย และต่อไปยัง บ.หนองใส แล้วเลี้ยวเข้ามายังถนนวงแหวนตะวันออก ตามแผนงานจะใช้งบเวนคืน 800 ล้านบาท แยกเป็นงบปี 67 รวม 600 ล้านบาท และงบปี 68 รวม 200 ล้านบาท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะของบประมาณดำเนินการ 1,240 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี คือ ปี 69-71 วงเงิน 245-495-495 ล้านบาท (ต้องไปแย้งกับเขาอีกแล้ว ส.ส.โปรดทราบ)

3.อุดรธานีเมืองกีฬา ในเดือนมกราคม 2566 อุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทำให้ขณะนี้มียอดการจองห้องพัก ในช่วงจัดการแข่งขันจำนวนมาก บางโรงแรมได้รับการจองเต็มแล้ว ขณะที่อุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในปี 2569 แต่ยังมีปัญหาในเรื่อง การของบประมาณสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติม โดยในปี 2566 ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำเป็นต้องเร่งรัดของบประมาณให้ทันปี 67 หากล่วงเลยไปกว่านั้นจะมีปัญหา

นอกจากนั้นก็มีเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี – คอนเทเนอร์ยาร์ท – สิทธิพิเศษ เอ็นอีอีซี. – พืชสวนโลก – เลอแท็ป ไทยแลนด์ ตรูเดอฟรองบายอุดรธานี – ศึกษาห้วยหลวงตอนกลางตอนบน – แผนพัฒนาฝายกุมภวาปี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments