ร้านค้าริมถนนหอนาฬิกา-ถนนทหาร-วงเวียนนำพุ-ถนนโพศรี-แยกศรีวิไล ไม่ไปฟังไม่ได้ แผนการทำงานเอาสายไฟฟ้าลงดิน เย็นอังคาร 12 พ.ย.นี้ที่ รร.อุดรวิทยา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี ร่วมหารือเตรียมการประชุมชี้แจงโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ระยะที่ 1 รอบวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนทหาร-รอบวงเวียนน้ำพุ-ถนนโพศรี-สามแยกศรีวิไล ระยะทาง 1.30 กิโลเมตร วงเงิน 76.44 ล้านบาท เป็นการลงทุน กฟภ.49.96 ล้านบาท และ ทน.อุดรธานี 26.48 ล้านบาท กับตัวแทน กฟภ. , ผู้รับจ้าง และหน่วยงานของ ทน.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟภ.และ ทน.อุดรธานี มี 4 ระยะๆละ 1 ปี โดยระยะที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นประชาชนพอใจมาก เมื่อผ่านขั้นตอนการศึกษาออกแบบ กำหนดแผนการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้แผนการทำงาน มีโอกาสเสนอแนะปัญหาที่มองข้าม เพื่อปรับปรุงแผนการทำงาน จึงจัดการประชุมชี้แจงเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงเรียนอุดรวิทยา

“ อยากจะให้ผู้ประกอบการค้า ในเส้นทางการก่อสร้างทุกร้าน ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมครั้งนี้ หรือผู้ที่สนใจก็มาร่วมประชุมด้วย เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนการทำงาน ทน.อุดรธานี จะลงนามส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทันที กระบวนการต่างๆจะได้เริ่มขึ้น ให้เริ่มก่อสร้างได้ในเดือนธันวาคมนี้ ให้เสร็จทันตามสัญญา 1 ปี ก่อนประเมินเดินหน้าระยะต่อๆไป ”

นายก ทน.อุดรธานี กล่าวต่อว่า แผนงานบางส่วนที่จะชี้แจง อาทิ ระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเดิม ใช้งานต่อจนกว่าจะเปลี่ยนระบบ , การทำงานมีทั้งกลางวัน-กลางคืน , การทำงานเป็นช่วงๆ ทำทั้งระบบแรงสูง-แรงต่ำไปพร้อมกัน เมื่อแล้วเสร็จจึงจะก่อสร้างงานช่วงต่อไป , มีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆ ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควร ซึ่งแผนการทำงานจากประสบการณ์ในหลายพื้นที่ และสามารถปรับเปลี่ยนได้…