เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2564 ที่ห้องประชุม สนง.คลัง จ.อุดรธานี ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทณพร รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการพุทธอุทยานโบราณสถาน ลานหินบ้านดงมะกรูด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีตัวแทนของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) ร่วมประชุมกับวัฒนธรรม จ.อุดรธานี , ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) , นักวิชาการจาก มรภ.อุดรธานี , อบต.หนองไฮ , กำนัน-ผญบ. เจ้าของพื้นที่

พุทธอุทยานโบราณสถาน ลานหินบ้านดงมะกรูด ต.หนองไฮ เป็นดำริพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ ที่ต้องการจะสร้างเจดีย์ ศิลปะแบบอีสาน คล้ายกับพระธาตุพนม จ.นครพนม และพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี คลอบรอบพระพุทธบาท บนลานหินกว้างในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขต บ.ดงมะกรูด และสร้างศาลาเอนกประสงค์ ไว้ใช้ในโอกาสที่พระสงฆ์ ญาติโยม เดินทางขึ้นไปประกอบศาสนกิจ

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 20 ไร่ ที่ส่วนใหญ่เป็นลานหิน ประชาชนในพื้นที่ และ อบต.หนองไฮ ไม่คัดค้านโครงการนี้ ซึ่งขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ ทสจ.อุดรธานี จะตั้งคณะทำงานขึ้นไปสำรวจพื้นที่อีกครั้ง คาดว่าจะดำเนินการได้ในสัปดาห์ต่อไป เพื่อรวบรวมข้อมูลน้ำเสนอให้ทางจังหวัด และเสนอต่อไปยังกระทรวงฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และพิจารณาอยู่พอสมควร ขณะอำนาจในการอนุญาตเป็นของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม …

บทความก่อนหน้านี้รพ.อุดรฯเปิดคลินิกผู้สูงอายุวันหยุด
บทความถัดไปเริ่มนับ 1 เอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินเฟส 2