วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกการศึกษาสภา มรภ.อุดรเลือก“รองปลา”นั่งอธิการบดี

สภา มรภ.อุดรเลือก“รองปลา”นั่งอธิการบดี

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ว่าผลของการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีวานนี้ มี ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานฯ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มรภ.อุดรธานี ทดแทน ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี ที่จะหมดวาระลง 17 ธันวาคม 2564 ได้นำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณารวม 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี มรภ.อุดรธานี , 2. รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ดรธานี และ 3. ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มรภ.อุดรธานี มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.อุดรธานี และจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรองผลในวันที่ 8 พ.ย. นี้ และเสนอชื่อเพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อายุ 53 ปี
เกิดที่ กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
การทำงาน
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรฯ 25 ปี
รองอธิการบดี มรภ.อุดรฯ ด้านวิจัยและแผน ปี 2561-ปัจจุบัน

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล หรือ “รองปลา” ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับงาน “วิจัย” ต้องคลุมคลีอยู่กับพื้นที่วิจัย ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลงพื้นที่กับ ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี พร้อมคณะ ติดตามงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องจากพระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ของโครงการ U2T มรภ.อุดรธานี พัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน (ตามภาพ)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments