เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางตรวจเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จประกอบพิธี เปิดอาคารที่ทำการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ และร่วมประชุม ที่ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง จ.อุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง มายังกองบิน 23 อุดรธานี เวลา 17.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เสด็จฯด้วยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้พสกนิกรเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ บริเวณลานจอดเครื่องบิน หน้ากองบังคับการกองบิน 23 โดยพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จ แต่งกายในชุดสุภาพหลากสี หรือสวมใส่ชุดขององค์กร , ชุดพื้นเมือง , ชุดเชื้อชาติ , หรือชนเผ่า

อุดรธานีเป็นจังหวัดที่สามของภาคอีสานต่อจากสกลนครและอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมา หลังจากพิธีพระบรมราชภิเษก โดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 ซึ่งชาวอุดรธานีถือเอาวันที่ 29 มกราคมของทุกปี จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เดิมใช้อาคารศาลาประชากรอุดรสามัคคี เป็นที่ทำการชั่วคราวมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันเป็นห้องประชุมสภาฯ และกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 569 ม.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ทหาร) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 11 ไร่ 96 ตรว. แล้วเสร็จและเข้าทำการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

สำหรับถนนทหาร จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้เป็น “ถนนเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 ในโอกาสเสด็จขึ้นครอบราชสมบัติ” ตั้งแต่แยกบายพาตอุดรธานี-ขอนแก่น ถึงพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มีการกำหนดแผนในการปรับปรุง ที่ดำเนินการไปแล้ว คือ ติดตั้งไฟประติมากรรม (ช่อไฟดอกทองกวาว-เสาลายขันหมากเบ็ง) , ตกแต่งเกาะกลางถนนด้วยต้นไม้ตามฤดูกาล , ปลูกต้นทองอุไร (ดอกสีเหลือง) ตลอดแนวหน้าส่วนราชการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ซุ้มประตูเมือง และนำสายไฟฟ้า-สายสัญญาณลงใต้ดิน เฟสแรกแยกน้ำพุ-ซอยจินตคาม…