รื้อสถานีรถไฟเก่าทิ้ง สร้างสถานีรถไฟทางคู่-ความเร็วสูงอยู่ด้วยกัน เชื่อมเป็นอาคารเดียวกัน ภายใน-ภายนอก สร้างและตกแต่งเป็นอัตลักษ์ท้องถิ่นร่วมสมัย บ้านเชียง-ลายผ้า เวทีขอเพิ่มสถานรถไฟเก่าจำลอง

สถานีรถไฟอุดรธานีเดิมจะถูกรื้อออก สร้างสถานีรถไฟใหม่มาทดแทน โดยสถานีรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง จะถูกเชื่อมเป็นอาคารเดียวกันสูง 3 ชั้น มีชานชะลาอยู่ด้านบนสุด โดยด้านสถานีรถไฟรางคู่จะเป็นทางเข้า-ออกหลัก หันหน้ามาด้านถนนประจักษ์ศิลปาคม ส่วนด่านหน้าของสถานีรถไฟความเร็วสูง จะหันหน้าในฝั่งตรงข้าม เป็นทางเข้า-ออกรอง ทั้งสองด้านจะมีลานจอดรถ และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ออกแบบ ภายนอกสถานีรถไฟความเร็วสูง ให้มีสถาปัตยกรรมมีอัตลักษณ์ท้องถิ่น แนวคิดการออกแบบจาก เครื่องปั้นดินเผาไหบ้านเชียง ด้วยการนำลวดลาย-รูปร่าง-โทนสี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มาพัฒนาให้ร่วมสมัย และนำมาออกแบบส่วนประกอบอาคาร รวมทั้งภายในอาคาร ก็นำแนวคิดจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผาไหบ้านเชียง ลายผ้าทออีสาน มาออกแบบให้ทันสมัยและกลมกลืน

กลุ่มสถาปนิกอุดรธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พอใจกับการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาใช้ในการออกแบบอาคาร ทั้งภายนอกและภายใน แต่ขอเพิ่มเติมลายผ้าพื้นเมือง แต่ละลวดลายมีความหมาย เช่น ลายขันหมากเบ็ง ที่นำมาใช้เป็นผนังอุโมงค์ของอุดร มีความหมายอันเป็นมงคล , อาคารสถานีรถไฟเดิม จะต้องถูกรื้อทิ้งน่าเสียดาย เสนอให้จำลองเสมือนจริง ไว้ภายในสถานีรถไฟใหม่ และพื้นที่จัดส่วนสวนหน้าศาลเจ้าปู่-ย่า เป็นสวนแบบ “จีน”

ขณะทน.อุดรธานี ขอให้มีการพิจารณา การก่อสร้างถนนขนานทางรถไฟ หรือโลว์คอนโรด ด้วยการใช้ประโยชน์จากทางรถไฟยกระดับ จะทำให้การลดความแออัด ของรถยนต์บริเวณรอบสถานีรถไฟได้ดี…