ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ หลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง แหล่งน้ำดิบหลัก ผลิตน้ำประปาป้องตัวเมืองอุดรธานี มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่าปกติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย , ชลประทาน , การประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองท้องถิ่น มาร่วมรายงานสถานการณ์ วิเคราะห์เตรียมแผนการรองรับ

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.ส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ชี้แจงว่า ปัจจุบันอ่างฯห้วยหลวง มีน้ำอยู่เพียง 71.5 ล้าน ลบม. หรือ 53 เปอร์เซ็นต์ระดับเก็บกักเท่านั้น โดยมีแผนส่งน้ำให้นาปีอีก 1 ครั้ง คาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ หากไม่มีฝนมาจะมีน้ำเพียง 66 ล้าน ลบม. ไม่สามารถส่งน้ำให้ทำนาปรังได้ โดยได้ออกประกาศแจ้งประชาชนไปแล้ว เพราะต้องกันน้ำไว้ผลิตประปาให้เมืองอุดรธานี ซึ่งรวมทั้งระเหย และรั่วซึม วันละ 2 แสน ลบม. จะมีเพียงพอจนถึงต้นฤดูฝน น้ำที่เหลือจะเป็นก้นอ่างฯ สามารถนำมาใช้อีก 1 เดือน

ที่ประชุมได้แสดงความเป็นห่วง โดยนำสถิติภัยแล้งในอดีตมาเทียบเคียง ว่าน้ำในอ่างฯวันนี้มีมากกว่า น้ำในอ่างฯช่วงภัยแล้งรุนแรงเล็กน้อย แต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งผลกระทบจากปรากฏกาลเอลนิลโย ทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน น้ำจะยังไม่ไหลเข้าอ่างฯ โดยไม่มีน้ำดิบจากอ่างฯหนองสำโรงมาช่วย เพราะอยู่ในช่วงการขุดลอกไม่มีน้ำ นอกจากงดส่งน้ำให้นาปรัง อาจจะต้องงดส่งน้ำในพืชผัก ถั่วลิสง และข้าวโพดตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเสนอให้หาแหล่งน้ำอื่นมาช่วย ยืดอายุการใช้น้ำอ่างห้วยหลวงฯออกไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สรุปการเตรียมความพร้อมว่า ปีนี้อ่างฯห้วยหลวงจะงดส่งน้ำ ให้เกษตรกรทำนาปรังตามที่ประกาศไว้ และลดการใช้น้ำจากอ่างฯห้วยหลวง โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะส่งน้ำ จากสถานีผลิตน้ำประปา อ.กุมภวาปี ที่ใช้น้ำดิบจาก “หนองหานกุมภวาปี” ส่งน้ำมาเสริมด้านทิศใต้เมืองอุดรธานี ในอัตรา 300 ลบม./ชม. และจังหวัดอุดรธานีจะขอการประปาภูมิภาค เร่งรัดผู้รับจ้างสร้างสถานีผลิตประปาปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขง ว่างท่อส่งน้ำมาให้เมืองอุดรธานีก่อนแผนงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประปาส่วนภูมิภาค กำลังดำเนินโครงการก่อสร้าง สถานีผลิตน้ำประปาที่ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย กำลังผลิต 4,500 ลบม.ต่อ ชม. โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขง โดยมีสถานีพักน้ำ-หอสูง และส่งต่อที่ อ.สระใคร จ.หนองคาย , ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อส่งต่อมาสถานีบ้านวัวข้อง และประปาเขต 7 อ.เมือง จ.อุดรธานี สามารถรองรับการเติบโตระยะเวลา 20 ปี ของเมืองหนองคาย เชื่อมมายังเมืองอุดรธานี