เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เว็ปไซด์ของ สนง.กกต.อุดรธานี ( https://drive.google.com/file/d/1_JIKabvC4mAu2N6iNfYfvH3VG9xkAAzW/view )ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง รับรองผลการเลือกตั้งนายก-สมาชิก สภาเทศบาลในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่มีมติมาตั้งแต่ 27 เมษายน 2564 หรือครบ 1 เดือนหลังจากการเลือกตั้ง โดยมติ กกต.)กลาง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1 รับรองทั้งการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ทันที และรับรองบางส่วน ที่ยังต้องรอผลการรับรองที่เหลือ ที่กฎหมายระบุว่ารวมแล้วไม่เกิน 2 เดือน

การรับรองผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกัน ประกอบด้วย
-ทม.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง
-ทม.บ้านดุง อ.บ้านดุง
-ทต.หนองไผ่ อ.เมือง
-ทต.นาข่า อ.เมือง
-ทต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง
-ทต.บ้านตาด อ.เมือง
-ทต.หนองเม็ก อ.หนองหาน
-ทต.โคกสูง อ.หนองหาน
-ทต.ผักตบ อ.หนองหาน
-ทต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
-ทต.หนองไผ่ อ.หนองหาน
-ทต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ
-ทต.เพ็ญ อ.เพ็ญ
-ทต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว
-ทต.คอนสาย อ.กู่แก้ว
-ทต.นาดี อ.หนองแสง
-ทต.แสงสว่าง อ.หนองแสง
-ทต.น้ำโสม อ.น้ำโสม
-ทต.นางัว อ.น้ำโสม
-ทต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ
-ทต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
-ทต.ลำพันชาด อ.วังสามหมอ
-ทต.บะยาว อ.วังสามหมอ
-ทต.ไชยวาน อ.ไชยวาน
-ทต.โพนสูง อ.ไชยวาน
-ทต.หนองแวงแก้มหอม อ.ไชยวาน
-ทต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ
-ทต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ
-ทต.ภูผาแดง อ.หนองวัวซอ
-ทต.อุบมูง อ.หนองวัวซอ
-ทต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ
-ทต.บ้านโคก อ.สร้างคอม
-ทต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
-ทต.บ้านยวด อ.สร้างคอม
-ทต.โนนทอง อ.นายูง
-ทต.นายูง อ.นายูง
-ทต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
-ทต.ปะโค อ.กุมภวาปี
-ทต.แชแล อ.กุมภวาปี
-ทต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี
-ทต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี
-ทต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
-ทต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี
-ทต.จำปี อ.ศรีธาตุ
-ทต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
-ทต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
-ทต.คำบง อ.บ้านผือ
-ทต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ
-ทต.เมืองเพียง อ.กุดจับ
-ทต.ปะโค อ.กุดจับ
-ทต.สร้างก่อ อ.กุดจับ
-ทต.หนองแวง อ.โนนสะอาด

การรับรองผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล (บางส่วน) ประกอบด้วย
-ทน.อุดรธานี อ.เมือง รับรองสมาชิก เขต 2 เขต 3 ทั้งหมด และเขต 4 รับรอง 4 คน โดยเขต 1 และนายกฯ ยังไม่รับรอง
-ทม.หนองสำโรง อ.เมือง รับรองสมาชิกสภาฯทั้ง 3 เขต ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง รับรองเฉพาะสมาชิกสภาฯ เขต 2 เพียง 1 คน
-ทต.หนองบัว อ.เมือง รับรองเฉพาะสมาชิกสภาฯ 2 เขต ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน รับรองเฉพาะสมาชิกสภาฯ เขต 1 เท่านั้น
-ทต.ผาสุก อ.วังสามหมอ รับรองสมาชิกสภาฯ เขต 2 เพียง 1 รายเท่านั้น
-ทต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ รับรองเฉพาะนายก และสมาชิกสภา 2 เขตๆละ 4 คน
-ทต.กงพาน-พันดอน รับรอง “นายก” และสมาชิกเขต 2 เท่านั้น
-ทต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ รับรองเฉพาะสมาชิกสภา 2 เขต ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ รับรองเฉพาะสมาชิก ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.ตาลเลียน อ.กุดจับ รับรองเฉพาะสมาชิก ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.ยางชุม อ.กุดจับ รับรองเฉพาะสมาชิก ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.กุดจับ อ.กุดจับ รับรองเฉพาะสมาชิก ยังไม่รับรอง “นายก”
-ทต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด รับรองเฉพาะสมาชิก ยังไม่รับรอง “นายก”

บทความก่อนหน้านี้โควิดอุดรเพิ่ม 3 จากเชิงรุก 2 กลับบ้าน 220
บทความถัดไปอุดร5วันจองวัคซีน 6,241 จาก 3.4 แสน