นร.อุดรเข้าเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ 148,681 พ่อแม่ผู้ปกครองสมัครให้ฉีด 96,146 รัฐจัดสรรให้รอบแรก 44,000 ขอฉีดให้ นร.มัธยมปลาย 42,029 ที่เหลือให้ฉีดเด็กพิเศษ-เด็กกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงาน “วัคซีนโควิด-19” มีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุข (สสจ.)อุดรธานี นายสุคิด พันธ์พรม รองศึกษาธิการ จ.อุดรธานี นำคณะทำงานฯ และคณะจาก สพป.1-4 อุดรธานี , สพม.20 อุดรธานี และอาชีวะศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาวัคซีนอายุ 12-18 ปีในสถานศึกษา

นายสุคิด พันธ์พรม รองศึกษาธิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า รับรายงานการสำรวจนักเรียน ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน อายุ 12-18 ปี มีรวมทั้งสิ้น 148,681 คน พ่อแม่ผู้ปกครองสมัครใจ ให้บุตรหลานรับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” 96,146 คน หรือ 64.7 % ทั้งหมดพร้อมฉีดวัคซีนได้ทันที ขณะนี้ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครอง ยื่นความจำนงสมัครใจฉีดเพิ่ม คาดว่าจะมีมากกว่า 80 % สำหรับที่มีความพร้อมขณะนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มเรียงลำดับ เพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฯต่อเนื่อง 5 วัน อยู่ที่ความพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีน

นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุข (สสจ.)อุดรธานี กล่าวว่า สสจ.อุดรธานี ไม่เร่งรัดฉีดวัคซีนกับเด็กอยู่ที่สมัครใจ แต่อยากจะฉีดให้พ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า โดยอุดรฯได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว 44,000 คน หรือ 1 ใน 3 แยกเป็น อ.เมือง 26,400 คน ที่เหลือกระจายไปอำเภอๆละ 900 คน ซึ่งมี อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.กู่แก้ว จำนวนวัคซีนเกินกว่าผู้สมัครใจ การฉีดวัคซีนวางแผนจะใช้ศูนย์ฉีด อยู่ในทุกอำเภออยู่แล้ว ส่วนอำเภอเมือง ที่อาคารกิจกรรม นศ.มรภ.อุดรธานี , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ , รพ.ค่ายประจักษ์ฯ , รพ.สต.โนนสูง , รพ.สต.นาข่า และ รพ.สต.คำกลิ้ง

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้หารือที่ประชุมเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงสูงไปหามีความเสี่ยงน้อย ประเด็นของกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อ ยังคงเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังคล้ายกัน รวมไปถึงเด็กอ้วนมีน้ำหนักมาก และกลุ่มที่จะเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีน มีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ที่มีความเห็นหลายมุมมอง และความเห็นส่วนตัวของกุมารแพทย์ ในคณะทำงานจาก รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อให้เกิดมรรคผลจากการฉีดสูงสุด เป้าหมายเพื่อเปิดโรงเรียน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวสรุปว่า วัคซีนในนักเรียนอุดรธานี รอบแรกเราได้รับมา 44,000 คน คณะทำงานมีความเห็นร่วมกันว่า จะนำวัคซีนเหล่านั้นฉีดให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช. รวมทั้งจังหวัด 42,029 ราย วัคซีนที่เหลือรอบแรก ให้ฉีดให้กับกลุ่มอายุ 12-18 ปี ที่เป็นเด็กนักเรียนพิเศษ , เด็กที่มีประวัติทางการแพทย์เสี่ยง หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่มีประวัติ โดยคณะแพทย์จะไปรวบรวมคำนิยามว่า เด็กกลุ่มไหนบ้างมีความเสี่ยง จะฉีดวัคซีนก่อน โดยจะฉีดวัคซีนระหว่าง 6-11 ต.ค.นี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน หรือที่สถานศึกษา อยู่ที่ความเหมาะสม และความเห็นของแพทย์ เมื่อฉีดแล้วเราก็น่าจะเปิดเรียนใน “เด็กโต” ก่อน….

บทความก่อนหน้านี้นครอุดรเปลี่ยนสีรถขยะเขียวเป็นแสด
บทความถัดไปอุดรฉีดวัคซีนเกินเป้า ขอเปิดเมืองก่อน