อุดรธานีทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนขอเสนอตัว ชิงเป็นตัวแทนจัดงาน “พืชสวนโลก” ในปี ค.ศ.2026 หรือ พ.ศ.2569 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า ซึ่ง สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ ทีเส็ป ให้การสนับสนุนเตรียมขอรับงบประมาณจากรัฐบาล 2,500 ล้านบาท เชื่อว่างานนี้จะทำให้อีสาน “พลิกโฉม” เป็นผู้นำ

เบื้องต้นกำหนดชื่อไว้ว่า Udon Thani Houticultural Expo 2026 …ภายใต้แนวคิด ชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ (Harmony of Life : Water ) …ด้วยลวดลายศิลปะบ้านเชียง ที่ตั้งอารยะธรรมของมนุษย์ 5-7,000 ปี เป็นมรดกโลกปี 2535 ในดอกบัวแดง 3 ดอก หมายถึง ชีวิตของผู้คน ตั้งแต่เด็ก วัยหนุ่มสาว จนถึงผู้ใหญ่ ล้วนพึ่งพิงอยู่กับ อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมหมายถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่พึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของ สายน้ำและพืชพรรณอย่างแยกกันไม่ออก

ในช่วงเวลาจัดงานพฤศจิกายน 2569 – มีนาคม 2570 รวมเวลา 134 วัน เพื่อการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 10 ปี ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , โอกาสพระชนมายุ 6 รอบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , และงานเฉลิมฉลองการต่อตั้งเมืองอุดรธานี ย่างเข้าสู่ปีที่ 134

และในช่วงนั้น “ทะเลบัวแดง” กำลังเบ่งบาน และยังมีกิจกรรม งานประจำปีทุ่งศรีเมือง , วันดินโลก , คริสต์มาส , ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ , งานมหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง , วันเกษตรแห่งชาติ , งานฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี และเทศการตรุษจีน-ตรุษเวียต และอื่นๆ

ในวันงานข่าวจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 3 ที่โรงแรมเจริญ ทน.อุดรธานี ที่โรงแรมเจริญ เทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้เล่าว่า อนาคตเราจะไม่ได้มองเหมือนเดิม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บางครั้งเกินความคาดหมาย เราจะต้องเตรียมความพร้อม แม้เราจะได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เป็นเสมือน 5 แยกที่จะเชื่อมมาจาก กรุงเทพ-โคราช-ขอนแก่น , เพื่อจะเชื่อต่อไปยังหนองคาย-นครเวียงจันทร์ , ด้านตะวันตกเชื่อม หนองบัว-เลย-ภาคเหนือ , ด้านตะวันออกเชื่อม สกลนนคร-นครพนม-คำม่วน-เวียตนาม และแยกที่ 5 จะเกิดขึ้นเมื่อกับถนนตัดตรงเชื่อม บึงกาฬ-ปากซัน-บริคำไซ

“ อุดรธานียังมีศักยภาพสูง การให้บริการของสนามบินนานาชาติ เชื่อมโยงเข้าไปยังส่วนกลาง และทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ซึ่งมีแผนพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารจาก 3.5 ล้านคน เป็น 7 ล้านคนต่อปี และอุดรธานีเป็นทางผ่านและที่ตั้งสถานีรถไฟ ทั้งรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเชื่อมขึ้นไปถึงประเทศจีน และเราได้เลือกขอจัดงาน พืชสวนโลก เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อขับเคลื่อน ให้อุดรธานีและใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภาคอีสานจะได้ประโยชน์มากด้วย ”

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ในฐานะหัวหน้าทีมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ กล่าวว่า งานอีเว้นท์ระดับโลกมีอยู่ 3 งาน คือ ฟุตบอลโลก , กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน-หนาว และงานมหกรรมต่างๆหลายระดับ รวมทั้ง “งานพืชสวนโลก” ใครเป็นเจ้าภาพเมืองจะเปลี่ยนแปลง ทีเซ็ป ได้เชิญชวนให้เราประมูลสิทธิการจัดงานนี้ ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเห็นพ้องต้องกันกับข้อเสนอนี้

“ ทีมอุดรธานีได้นำเสนอ ความพร้อม แนวคิด รูปแบบ แผนจัดงาน สถานที และแผนบริหารจัดการยั่งยืน ต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งต่างยอมรับในศักยภาพ ความพร้อมในการนำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ หาก ครม.เห็นชอบ การขับเคลื่อนจะเกิดขึ้นอีกหลายหน่วยงาน ในการเตรียมตัวนำต่อคณะกรรมการฯที่ อังกฤษ-จีน-อเมริกา ภายในเดือนมีนาคม 2563 จะรู้ว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่ ”

นายสิธิชัย จินดาหลวง กล่าวต่อว่า ทีมอุดรธานีได้ร่างแผนการจัดงานที่ “หนองแด” ด้วยการปรับทางเข้าออก ไม่ถมพื้นที่หนองแดเพิ่มเติม อาคาร ถนน สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และสวนต่างๆ จะถูกนำมาให้เกิดความยั่งยืน โดยการคิดจากหลังมาหน้า อนาคตเราจะใช้หนองแด แล้วสร้างตามที่ต้องการ เอามาใช้กับงาน “พืชสวนโลก” โดยแบ่งการใช้พื้นที่ออกเป็น 4 โซน คือ

ในช่วงการจัดงาน โซน 1 วิถีชีวิต… ทางเข้า-สถานีรถไฟย่อย-สวนแนวคิดงาน-ลานพืชสวนโลก-วิถีชีวิต-ศาลาอีสาน , โซน 2 สายน้ำ… ศาลาหลักพืชสวนโลก , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ-นิทรรศการนานาชาติในร่ม , โซน 3 พืชพรรณ… อาคารเรือนกระจก และนิทรรศการกลางแจ้ง ของไทยและนานาชาติ และโซน 4 นานาชาติ… นิทรรศการกลางแจ้งนานาชาติ และจะปรับให้มีสภาพพื้นที่เดิม

หลังการจัดงาน โซน 1 วิถีชีวิต…ลานจอดรถ-วิถีชีวิต-ร้านค้า-พิพิธภัณฑ์อีสาน , โซน 2 สายน้ำ…ศูนย์วิจัยความหลากหลาทางชีวะภาพ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ , โซน 3 พืชพรรณ…ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พันธุ์พืช และ โซน 4 นานาชาติ…ปิดพื้นที่ลานจัดงาน

งานพืชสวนโลก ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ” มีเป้าหมายผู้เข้าชม 3.6 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2,500 ล้านบาท จะเกิดผลกระทลด้านเศรษฐกิจ 21,000 ล้านบาท และเงินสะพัดกว่า 30,000 ล้านบาท โดยจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษ รับผิดชอบ การเตรียมการและบริหารโครงการ ทั้งก่อนระหว่าง และหลังการจัดงาน ด้วยเอกชนที่เป็นมืออาชีพ เข้ามาบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน …