เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเวสสุวรรณ ชั้น 3 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี มีการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจสำคัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี , นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี และผู้แทนจาก มทบ.24 บน.23 สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ทม.หนองสำโรง ทต.หนองบัว หอการค้า จ.อุดรธานี รวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

นายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า หลังจากพูดคุยกันในการประชุมครั้งก่อน เบื้องต้นมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานว่า จะบูรณาการการแก้ปัญหาการจัดการน้ำร่วมกัน เปรียบนครอุดรเป็นไข่แดง ทม.หนองสำโรง ทต.หนองบัว เป็นไข่ขาว หากจะแก้ปัญหาต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไข่แดงมีคุณภาพดี ไข่ขาวต้องมีคุณภาพดีด้วย ฤดูฝนช่วงน้ำหลากเขตเมืองอุดรธานีประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนมากกว่าปีก่อน และทาง อบจ.อุดรธานี เป็นแม่งานหลักในการรวบรวมแนวคิด สรรพกำลัง วัสดุ อุปกรณ์ กับทุกท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ วันนี้เรามาสรุปแนวทางอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนี้ทาง ทน.อุดรธานี ทม.หนองสำโรง ทต.หนองบัว จะไปสรุปแนวทางการแก้ไขจุดวิกฤติ จำนวนเครื่องจักรหนัก วัสดุ อุปกรณ์ และจะนำเรียน นายก อบจ.อุดรธานี อีกครั้ง จะมีการประชุมนัดถัดไปแน่นอน ก่อนที่จะสรุปการทำงานเสนอต่อผู้ว่าฯ และหวังว่าจะมีการประชุมระดับจังหวัดเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ เราอยากเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองอุดรธานีอย่างยั่งยืน จึงเกิดคณะทำงานนี้ขึ้นมา ทั้งนี้จะเป็นการประชุมแผนเร่งด่วน หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น ว่าจะมีการรับมือกันอย่างไรด้วย ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ในที่ประชุมฯได้มีการรายงานสรุป การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขต ทน.อุดรธานี ทม.หนองสำโรง ทต.หนองบัว ในแผนระยะยาวทั้งสามท้องถิ่น จะร่วมมือกันระบายน้ำในช่วงน้ำหลากออกจากเขตเมือง มีแนวคิดที่จะหาเส้นทางระบายน้ำใต้ดินเพิ่มเติม นำหลักการคำนวณเส้นทางน้ำไหล ปริมาณน้ำ ระดับถนน ระดับท่อระบายน้ำ ให้สัมพันธ์และเชื่องโยงกัน ผันน้ำออกจาก ทน.อด. ไม่ให้ไหลผ่านเมือง อาจจะมีการแบ่งโซนการระบายน้ำออก เมื่อผ่านออกรอบนอกก็ต้องเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ซึ่งอุปสรรคมีทั้งเรื่องขยะ กิ่งไม้ หรือแม้แต่การรุกพื้นที่ของภาคประชาชนที่มีการขวางทางน้ำ

สำหรับ ทน.อด. มีการพูดคุยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน คือ การซ่อมแซมพนังห้วยหมากแข้งที่พังเสียหาย พนังแต่ละแผงมีความยาว 20 เมตร สำรวจแล้วมีอยู่ 3 จุดคือ หลัง รพ.ทน.อด 2 แผง , สะพานฉัตรไพฑูรย์ 1 แผง และซอยวิจารณรงค์ 4 แผง ในแต่ละจุดพังลงมาในลำห้วย กรีดขวางทางน้ำไปมากกว่าครึ่งลำห้วย เบื้องต้นจะขอสนับสนุนเครื่องจักรหนักจาก อบจ.อุดรธานี เข้าดำเนินการรื้อถอน และการขุดลอกลำห้วยในช่วงปลาย เพื่อเร่งระบายออกน้ำออก หากมีฝนตกมากอย่างที่คาดการณ์ไว้ คงจะได้เห็นการทำงานอย่างชัดเจนมากขึ้น…

 

บทความก่อนหน้านี้เจออีกเดลต้า3แม่ลูก หมอยันเอาอยู่นานแล้ว
บทความถัดไปอุดรฯฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. 20 อำเภอ 12,000 คน