วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมขอเพิ่มป่าชุมชนอุดรฯอีก 25 เป็น 359 แปลง

ขอเพิ่มป่าชุมชนอุดรฯอีก 25 เป็น 359 แปลง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี อุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน จ.อุดรธานี เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มป่าชุมชนใน จ.อุดรธานี อีก 25 ป่า หากได้รับการเห็นชอบ จ.อุดรธานี จะมีป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 359 ป่า โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สนง.ป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายป่าต่อคณะกรรมการ

สำหรับป่าชุมชนทั้ง 25 แปลง อยู่ในพื้นที่ อ.น้ำโสม , อ.นายูง , อ.ศรีธาตุ , อ.วังสามหมอ และ อ.พิบูลรักษ์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนการจัดทำแผนที่ GIS ตามที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ชี้แนว จนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของ สนง.ป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี โดยการพิจารณาได้นำเสนอเป็นรายป่า และคณะกรรมการฯผ่านความเห็นชอบทั้งหมด

ทั้งนี้คณะกรรมการฯมีข้อสอบถามน่าสนใจประกอบด้วย 1.พื้นที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ , 2.พื้นที่ไม่อยู่ในแปลง สปก.4-01 , 3.พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีสำนักสงฆ์ ที่เข้าอยู่ในพื้นที่ตามมติ ครม. จึงกันออกจากพื้นที่ป่าชุมชน , 4.ได้กันสิ่งปลูกสร้าง-สระน้ำ-ถนน ออกจากแปลงป่าชุมชน เพราะจะมีปัญหาในการขอใช้พื้นที่ในอนาคต และ 5.ขอให้ฝ่ายเลขาฯขอเสนอข้อมูลเอกสารมีรายละเอียดมากขึ้น …..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments