วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมรพ.อุดรฯตั้งเป้าศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทาง

รพ.อุดรฯตั้งเป้าศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทาง

รพ.ศูนย์อุดรธานี ยกร่างยุทธศาสตร์ 67-71 ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญ ทางการแพทย์เฉพาะทาง แห่งภูมิภาคลำน้ำโขง คุณภาพเป็นเลิศทันสมัย พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ รพ.อุดรธานี พ.ศ.2567- 2571 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี , นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี , ที่ปรึกษาฯ , บุคลากร รพ.อุดรธานี , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , องค์กรปกครองท้องถิ่น , ภาคประชาชน และสื่อมวลชนร่วมรับฟัง ตลอดจนแสดงความคิดเห็น

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี และทีมงาน รายงานว่า รพ.อุดรธานี ตั้งขึ้นเมื่อ 24 มิ.ย.2497 มีพื้นที่ 51 ไร่ 22 ตรว. มีเตียงให้บริการ 1,143 เตียง มีหอผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ (ICU) 99 เตียง และหอผู้ป่วยหนักเด็ก (ICU) 20 เตียง มีภารกิจรับส่งต่อผู้ป่วย จากเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 (เลย-หนองบัวลำภู-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-สกลนคร-อุดรธานี) มีประชากรที่รับผิดชอบดูแล 5.5 ล้านคน จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน ขณะงานบริการทางการแพทย์ ต้องมีแผนรองรับการขยายตัว จึงต้องจัดทำร่างฯฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งการรับฟังความเห็นเป็นขั้นตอนสำคัญ

“ ปัจจุบัน รพ.ศูนย์อุดรธานี ถือเป็นโรงพยาบาลมีศักยภาพในระดับต้นๆของประเทศ โดยเฉพาะ การผ่าตัดโรคหัวใจ , การตรวจรักษาโรคมะเร็ง , การรักษา-ผ่าตัดดวงตา รวมทั้งเป็น รพ.ที่รับบริจาคอวัยวะเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ขณะที่การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป ให้ รพ.ศูนย์อุดรธานี มีศักยภาพสูงสุดทุกโรค สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยทุกโรค-อาการได้ โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น ที่มีศักยภาพสูงกว่า ”

ทำให้มีการยกร่างผังอาคารสถานที่ รพ.อุดรธานี ด้วยการสร้างอาคารขนาดใหญ่ 9-11ชั้น ทดแทนอาคารเดิมที่มีเพียง 2 ชั้น หาพื้นที่มีสภาพที่ทรุดโทรม เพื่อเพิ่มห้อง ไอซียู.-เตียงผู้ป่วย-ห้องพิเศษ-พื้นที่จอดรถ และพื้นที่อื่นๆ โดยร่างผังได้กำหนดไว้ว่า มีอาคารสูงเพิ่ม 2 หลัง และอาคารจอดรถ 1 แห่ง ซึ่งอาคารใหม่จะต้องขอรับงบประมาณจากรัฐบาล

ทั้งนี้ร่างยุทธศาสตร์ รพ.ศูนย์อุดรธานี กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญ ทางการแพทย์เฉพาะทาง แห่งภูมิภาคลำน้ำโขง คุณภาพเป็นเลิศทันสมัย พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประช าชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข” นอกจากนี้ยังมี 5 พันธกิจ , 4 เป้าประสงค์ และ 30 แผนปฏิบัติการณ์ ซึ่งที่ประชุมมีความห่วงใยว่า ยุทธศาสตร์ของ รพ.อุดรธานี จะต้องไปสอดรับกับแผนจังหวัด-ประเทศ และติดตามงบประมาณตามแผนปฏิบัติการณ์ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาที่ประชุม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ 1.อุดรธานีมีคำขวัญเป็นเมืองแห่งธรรมมะ รพ.น่าจะเอามาไว้ในยุทธศาสตร์เพิ่มเติม , 2.เพิ่มสวัสดิการให้บุคลากรทางการแพทย์ , 3.เพิ่มเตียงผู้ป่วยและห้องพิเศษ , 4.เพิ่มพื้นที่จอดรถ หรือบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ , 5.การนำโปรมแกรมการประเมินการทำงานมาใช้ต่อเนื่อง , 6.การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยังมีปัญหา และ 7.ยอมรับว่าการบริหารของ รพ.อุดรธานี มีความพึงพอใจมากขึ้น…

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments