วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกธุรกิจรองนายกฯหนุนนิคมอุดรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รองนายกฯหนุนนิคมอุดรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นิคมอุตสาหกรรมอุดรยิ้ม รองนายกฯลงติดตามบอก ชื่นชมเพราะตั้งใจ สั่ง กนอ.สานต่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมแนะรถไฟจีนมาถึง สปป.ลาว ไทยเตรียมความพร้อมช้า 2 ปี เร่งหาช่องทาง
ระยะสั้น

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 4 เมษายน 2564 บริเวณอาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.โนนสูง จ.อุดรธานี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน , นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ประชุมติดตามความคืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” โดยมีนายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี , น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , องค์กรภาคเอกชน และผู้บริหาร บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการ กนอ. กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานเมื่อปี 2557 ภายใต้แนวคิดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว แห่งแรกของภาคอีสาน การพัฒนาโครงการเฟสแรก 1,300 ไร่ มีความคืบหน้าไปกว่า 75% ในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนน , องค์ประกอบถนน , ระบบระบายน้ำฝน , ระบบน้ำเสีย , ระบบประปา รวมระยะทาง 5.67 กิโลเมตร ตามแผนจะแล้วเสร็จ ก.ย.64

รวมถึงการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ ปาร์ค (Logistics Park) พื้นที่ 600 ไร่ รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางราง และโลจิสติกส์ในภูมิภาค และยังเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV และจีนตอนใต้ รวมถึงการขนส่งทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะเดียวกันในส่วนของการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าให้เช่า ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาระยะที่ 1 (2564-2565) ล่าสุดอาคารคลังสินค้าทั้ง 3 หลัง รวมพื้นที่ 23,160 ตารางเมตร พร้อมเปิดบริการให้เช่าแล้ว

นายพิศิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. กล่าวว่า การพัฒนาโครงการเป็นไปต่อเนื่อง แม้จะมีสถานการณ์ระบาดโควิด-19 พื้นที่มีศักยภาพสูงทั้งการขนส่ง ทางถนน ทางราง และทางอากาศ ปัจจุบันโครงสร้างพื้นที่ ไฟฟ้า 115 KV จ่ายกระแสได้แล้ว บ่อหน่วงน้ำ 1.5 ล้าน ลบม. ขณะส่วนระหว่างก่อสร้าง , ประปา 8,000 ลบม./วัน , บำบัดน้ำเสีย 6,400 ลบม./วัน , ถนนในโครงการ , พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (หลังคา- ผิวน้ำ) และพื้นที่สีเขียว 226 ไร่ ปลายปีนี้เปิดให้ลงทุน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ยังมีพื้นที่ SME กว่า 100 ไร่ เปิดให้เช้าพร้อมอาคาร

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี กำหนดแผนการดำเนินการ ในระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาทิ การสร้างทางรถไฟไปถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรม , การสร้างถนนคู่ขนานทางรถไฟไปถึงตัวเมืองอุดรธานี , ก่อสร้างทางเชื่อมถนนมิตรภาพ กับถนนเข้านิคมอุตสาหกรรม , แก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ระหว่างสถานีรถไฟหนองตะไก้-นิคมอุตสาหกรรม และการขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนเท่ากับ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ต้องชื่นชมความตั้งใจผู้ลงทุน คืบหน้าไปมากจากมาครั้งก่อน แต่บางเรื่องไม่คืบแม้จะไปตามเอง ก็ฝากไปที่ กนอ. ให้ไปติดตามการบรรจุนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เข้าในอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย ถ้าจะนำเสนอคณะกรรมการใหญ่ ก็เก็บเอาภาพนี้เข้าไป ให้เห็นถึงการพัฒนาการ ถ้าภาพรวมเราต้องการเห็น ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะขนส่งด้านรถไฟ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีทำอะไรได้บ้าง

“ 2 ธ.ค.นี้ รถไฟจากจีนก็จะมาถึงเวียงจันทน์ จะมีทั้งคนมีทั้งสินค้ามาถึง ประเทศไทยเราเตรียมตัวเรื่องนี้อย่างไร นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีจะมีส่วนอย่างไร หรือที่หนองคายจะว่าอย่างไร จะต้องหาโอกาสมาประชุมหารือกัน นับจากนี้ไปมันก็ไม่นาน เราน่าจะมีทางออกเป็นแผนระยะสั้น ส่วนระยะยาวเรื่องรถไฟทางคู่ ตอนนี้มาถึงแค่ จ.ขอนแก่น อีก 2 ปีจะถึง จ.หนองคายทันไหมก็ไม่รู้ จะใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆอย่างไร ส่วนกลางคิดอย่างเดียวไม่ลึกพอ อุดรธานี-หนองคายต้องช่วยกันคิด

ทำอย่างไรจะให้รถไฟจีน ส่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าที่นี่ ไม่ต้องส่งมาเฉพาะสินค้าสำเร็จรูป แล้วมาแย่งตลาดเรา หรือเราก็ผลิตที่นี่แล้วส่งไปขายเขา จัดหมวดหมู่กันให้ดี เวลาท่านเหลือไม่มาก จะรอให้ระบบต่าง ๆเสร็จก่อน ทั้งทางหลวง รถไฟรางคู่ หรือดรายฟอร์ท ยังต้องใช้เวลาโอกาศ 2 ปีเราจะเสียไป มาพูดกันว่าเมื่อรถไฟจีนมาถึงเวียงจันทร์แล้ว เราจะได้ประโยชน์อย่างไร ตนเองทำอะไรได้ก็จะทำเต็มที่ เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในภูมิภาคอีสานตอนบน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวแสดงความห่วงใย เรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ ว่าเรามักเอาตัวเราเป็นตัวตั้ง แล้วตั้งสมมุติฐานว่าเวลานั้น เวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ความจริงมันอาจะไม่ใช่ จะทำให้การวางแผนคลาดเคลื่อน ฝั่งไทยเราอาจจะพร้อมพร้อม แล้วประเทศเพื่อนบ้านไปถึงไหน เปลี่ยนแปลงแนวทางหรือไม่…..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments