วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองกกต.ให้ใบเหลือง นายก อบจ.- 1 สจ. และใบแดง 1 สจ.

กกต.ให้ใบเหลือง นายก อบจ.- 1 สจ. และใบแดง 1 สจ.

กกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยให้ “ใบเหลือง” นายก อบจ.อุดรธานี และ สจ.เขต 2 กุมภวาปี “ใบแดง” สจ.เขต 3 เพ็ญ แต่ยังคงปฏิบัติงานต่อ รอศาลอุทธรณ์-ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ตัดสิน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ว่าเวฟไซด์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำดับที่ 11 ที่ 1179/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากผลการสอบสวนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี เขต 2 อ.กุมภวาปี และนายก อบจ.อุดรธานี ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี เขต 2 อ.กุมภวาปี ใหม่แทนนายณัฐภณ ทาปุ๋ย ส.อบจ. เขต 2 อ.กุมภวาปี และสั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุดรธานี ใหม่แทนนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับ นางจุฬาภรณ์ วิบูลย์กุล ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พศ.2562 มาตรา 65(1) ประกอบมาตรา 162 หรือที่เรียกกันว่า “ใบเหลือง” (https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?offset=8&cid=369&filename=)

นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำวินิจฉัย การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เพ็ญ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นายนิคม ระชินลา และสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิก ส.อบจ.เขต 3 อ.เพ็ญ ใหม่ แทนนายนิคม ระชินลา ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง รวมทั้งดำเนินคดีอาญานายนิคม ระชินลา ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พศ.2562 มาตรา 65(1) ประกอบมาตรา 162 และมาตรา 66 ประกอบมาตรา 129 หรือ “ใบแดง” (https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?offset=24&cid=369&filename=)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีคำวินิจฉัยที่มีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กกต.จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ขอนแก่น เพื่อให้ศาลวินิจฉัยจะรับฟ้องหรือไม่ ระหว่างนี้ผู้ถูกกล่าวหายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่หากศาลรับฟ้องเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคดี ผู้ถูกฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และหากมีคำพิพากษาให้เลือกตั้งใหม่ ผู้ถูก “ใบแดง” จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส่วนผู้ถูกใบเหลือง อบจ.อุดรธานี จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

ขณะที่นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภา อบจ.อุดรธานี นัดประชุมสภา อบจ.อุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ สภา อบจ.อุดรธานี มีวาระพิจารณาน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 65 หรือปีนี้ 6 ญัตติ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ 1 ญัตติ โดยมี ส.อบจ.ให้ความสนใจกับโครงการ ในส่วนของสิ่งสาธารณูปโภค….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments