เวลา 13.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2564 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ทน.อุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.อุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิก-นายก ทน.อุดรธานี จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กับว่าที่ผู้สมัครสมาชิก และนายกฯ ทน.อุดรธานี ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายกฯ ทน.อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี รักษาการนายก ทน.อุดรธานี และ ผอ.การเลือกตั้ง ทน.อุดรธานี นำคณะ กกต.ทน.อุดรธานี ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามว่าที่ผู้สมัคร

การประชุมชี้แจงมีเพียง 2 กลุ่มการเมืองมาร่วม ประกอบด้วย “กลุ่มพลังอุดร” ทีมผู้สมัครมาในเสื้อแจ็คเก็ตขาว นำโดยนายวีระวัตร ไวยทยานุวัตร อดีตโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี หัวหน้ากลุ่มฯ ด้านหลังเสื้อทีมมีข้อความว่า “กลุ่มพลังอุดร ทางเลือกใหม่ ของชาวอุดร ดร.วีระวัตร ไวทยานุวัตติ” ขณะอีกกลุ่มคือ “กลุ่มนครหมากแข้ง” นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายก ทน.อุดรธานี นำทีมผู้สมัครสวมแจ็กเก็ต “เขียวเข้ม-ลดโทนสี” ข้อความด้านหลังว่า “กลุ่มนครหมากแข้ง รักษ์ถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” โดยมีผู้สนใจจะสมัครมารับฟังหลายคน ขณะผู้สมัครที่รณรงค์หาเสียงแล้ว ไม่ได้เดินทางมา

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ตาม พรบ.ใหม่ มีการออกระเบียบมารองรับ ในการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะบางขั้นตอนต้องปรับเปลี่ยน ทำให้เกิดการลงคะแนนใหม่ 9 หน่วย 5 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้เช่นกัน จึงต้องมาทำความเข้าใจกับผู้สมัครก่อน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก และนายกฯ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อย มากกว่าการเลือกตั้งถิ่นทุกครั้งที่ผ่านมา

โดยการชี้แจงมีเรื่องน่าสนใจหลายประเด็น เริ่มจากการรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนเป็นอิสระ ไม่อยู่ในกลุ่มการเมืองใด การจะได้หมายเลขเดียวกัน หรือหมายเลขต่อเนื่องกัน อยู่ที่ความพึ่งพอใจของผู้สมัคร หากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะเป็นหมายเลขตามการจับฉลาก และเลื่อนไหลตามการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร หากเป็น สท.ต้องอายุมากกว่า 25 ปี , คุณสมบัตินายกฯ อายุมากกว่า 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นต้นไป และจะต้องมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ 1 ปี โดยตัดการการใช้สิทธิ ได้เสียภาษีในพื้นที่เลือกตั้งออกไป…..

บทความก่อนหน้านี้ผ่อนคลายประชุม-แข่งกีฬา-งานประเพณี
บทความถัดไปเปิดคำชะโนด กก.ประชุมสัปดาห์หน้า