วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 เขต ของจังหวัดอุดรธานี รวม 164 คน เป็นชาย 137 คน เป็นหญิง 27 คน จาก 27 พรรคการเมือง โดยมี 14 พรรคการเมือง ส่งผู้สมัครครบทั้ง 8 เขต ของอุดรธานี ประกอบด้วย