สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ( สนข.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยจัดรวมทั้งสิ้น 4 จุด ประกอบด้วย เทศบาลนครอุดรธานี , เทศบาลตำบลหนองบัว , เทศบาลเมืองหนองสำโรง และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อรายงานผลความคืบหน้า การทำงานของ บริษัทที่ปรึกษา และระดมความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้นายนิรันด์ เกตุแก้ว ผอ.สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สนข. กล่าวถึงเมืองขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องศึกษาจัดทำแผน ระบบขนส่งและการจราจร หลายเมืองศึกษาไปแล้วกำลังจะนำมาใช้ อุดรธานีเป็นเมืองที่ 7 ซึ่งกำลังเริ่มต้นศึกษา โดยที่ผ่านมา ทน.อุดรธานี ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ทำการศึกษาไว้ในส่วนพื้นที่ตนเองไปแล้ว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้แผนจะมีความสมบูรณ์ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประขาชนในพื้นที่ เพื่อให้แล้วเสร็จใน 1 กรกฎาคม 2562

ขณะที่นักวิชาการจากบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ อาจสมิติ ผู้จัดการโครงการ , นายจำรัส พิทักษ์สฤงคาร ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งสาธารณะ และ รศ.นพภาพร พานิช ผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการศึกษาฯ และโครงการนำร่องระบบขนส่งมวลชน , แนวทางการพัฒนา พื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแล้วจร , แนวทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึงการศึกษาจะมีทั้งเรื่องของระบบขนส่งมวลชน และแก้ไขระบบจราจร

ผู้ศึกษาได้นำเสนอจะมีการกำหนดเส้นทางหลัง เส้นทางรอง ก่อนที่จะมีการเลือกระบบขนส่งสาธารณะ ว่ารูปแบบอะไรจึงจะมีความเหมาะสม เริ่มจากข้อเสนอเส้นทางหลัก 4 เส้นทาง คือ 1. (สีแดง)บิ๊กซี-สนามบิน , 2.(สีน้ำเงิน) บ้านจั่น-เก่าน้อย , 3.(สีเขียว)วงแหวนตะวันออก และ 4.(สีเหลือง)วงแหวนทิศใต้ ซึ่งคล้ายกับแผนการศึกษาของ ทน.อุดรธานี ที่กำหนดเส้นทาง รถสาย 20 , 21 และ 10 และกรมการขนส่งทางบกมอบสัมปทานไปให้ บ.อุดรธานีพัฒนาเมือง จก.ไปแล้ว

นอกจากนั้นยังมี่เส้นทางสายรอง 8 สาย สาย 1.(สีส้ม) โรงแรมเจริญ-วีทีแหนมเนือง , 2.(สีม่วง) เซ็นทรัล-ทุ่งศรีเมือง , 3.(สีฟ้า)สถานีรถไฟ-ทุ่งศรีเมือง , สาย 4.(สีชมพู) สโมสรลูกเสือ-อ้อมหนองประจักษ์-วัดโพธิสมภรณ์ , 5. (สีเทา) โรงแรมสิริอุดร-โรงเรียน ท.5 , 6. (สีน้ำตาล) สตรีราชินูทิศ-อุดรพิชัยรักษ์ , 7.(สีเขียวอ่อน) บ้านห้วย-โกบอนเฮ้าส์ และ 8. (สีทอง) อุดรพิชัยรักษ์-อนามัยบ้านจั่น

ขณะที่ผู้ร่วมเวทีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ในประเด็นโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนหลัก จะต้องกระจายออกไปตามเส้นทางหลัก ไปด้านหนองคาย , ขอนแก่น , สกลนคร , หนองบัวลำภู , กุดจับ , สามพร้าว , เชียงยืน และหนองสำโรง ขณะสถานีขนส่งสาธารณะหลัก หรือจุดจอดแล้วจร เสนอให้ใช้สนามทุ่งศรีเมือง , เรือนจำกลางอุดรธานี , สถานีรถไฟ และหนองแด นอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้ศึกษาพิจารณาข้อมูล แผนการก่อสร้างของถนนวงแหวนรอบในของทางหลวงชนบท และพิจารณาเรื่อของสถานที่จอดรถริมถนน