เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 กันยายน พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ นายวิทยา ผิวผ่อง พร้อมคณะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาติดตามการใช้งบประมาณ “ไทยนิยมยั่งยืน” ในพื้นที่ จ.อุดรธานี และจังหวัดอีสานตอนบน ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ จ.อุดรธานี มีมากถึง 2,049 โครงการ โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ พร้อมคณะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ดูโครงการ “เป็ดถีบ” หรือ “เรือปั่น” ของชุมชนโนนอุทุมพร ชุมชนโพธิ์สว่าง และชุมชนเบญจางค์ ที่สวนหนองประจักษ์ศิลปาคม ทน.อุดรธานี มีนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี นำประธานชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ชี้แจงการร่วมงานของชุมชน จากงบประมาณชุมชนละ 200,000 บาท สามารถสร้างงานวันละ 2 คนๆละ 400 บาท ที่เหลือมีแผนจัดสรรรายได้ให้ชุมชน นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ และเก็บไว้เป็นกองทุนบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ให้เกิดความยั่งยืน

พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวชื่นชมว่า เป็นโครงการแรกที่ได้เห็น ความร่วมมือของชุมชนมากกว่า 1 แห่ง นำงบประมาณไทยนิยมยั่งยืน มาร่วมกันบริหารจัดการ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ พร้อมฝากให้ทั้ง 3 ชุมชน นำรายได้ส่วนหนึ่งมาซ่อมบำรุง ดูแลรักษา และพัฒนา ให้โครงการนี้ “ยั่งยืน” เหมือนชื่อของโครงการ โดยอาจจะมีการติดตั้งไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

บทความก่อนหน้านี้ชิง 5 หมื่น ออกแบบลายรถ-โลโก้ “อุดรซิตี้บัส”
บทความถัดไปจับอดีต ผอ.รร.กับพวกชำเราเด็ก-ค้ามนุษย์