วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผู้ว่าอุดรสั่งรับภัยแล้ง-PM2.5-ไวรัสอู่ฮั่น

ผู้ว่าอุดรสั่งรับภัยแล้ง-PM2.5-ไวรัสอู่ฮั่น

เมื่อบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี เพื่อติดตามการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ร่วมประชุม

ในประเด็นดำเนินการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กำชับให้มีการป้องกันและแก้ไขทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นให้นำน้ำต้นทุนคงเหลือมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ย้ำว่าอุดรธานีไม่ได้เกิดภัยแล้ง ทุกพื้นที่มีแหล่งน้ำเพียงพอให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ถูกวิธี ส่วนระยะยาว ขอให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนโครงการ “ดินแลกน้ำ” ด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร รวมถึงนำหลัก “โคกหนองนาโมเดล” มาปรับใช้และขยายผลให้ครอบคลุมทุกอำเภอ

ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ประชุมรายงานว่า ปัญหาอยู่ในแดน “สีส้ม” เริ่มกระทบต่อสุขภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ทำการมอนิเตอร์จุดความร้อนในพื้นที่แบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งให้นายอำเภอเจ้าของพื้นที่ทราบทันที ส่วนแนวทางอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมาตรการต่างๆ ไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดทำประกาศจังหวัดเรื่องการห้ามเผาในพื้นที่ป่าและเขตเมือง

สำหรับการเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะสถานที่สำคัญที่มีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานอุดรธานี สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการเข้าถึงสถานการณ์โรคระบาดและแนวทางการป้องกัน โดยยึดมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงการสื่อสารข้อเท็จจริง ลดกระแสข่าวลือ เพื่อมาให้ประชาชนตื่นตระหนกกับข่าวการระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีหนังสือด่วนที่สุด ไปยังนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามมาตรการป้องกันการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากยานพาหนะ , การเผาในที่โลง/พื้นที่ป่า/ภาคการเกษตร , การก่อสร้าง , ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครัวเรือน รวมทั้งการสร้างความรับรู้ ให้ประชาชนเข้าใจในข้อกฎหมาย ตลอดจนการให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนอย่างเคร่งครัด (ถ้ามีประกาศห้ามเผาฯออกมาผู้ฝ่าฝืนมีโทรจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากลุกลามไปถูกทรัพย์สินผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท)…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments