เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง รักษาการปลัด จ.อุดรธานี นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และวิศวกรจากเทศบาลนครอุดรธานี เดินทางลงพื้นที่จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าง 1-12 ธันวาคมนี้ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความพร้อมของเครื่องเล่นในสวนสนุก หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ จ.ลพบุรี

นายวัชรินทร์ฯ รักษาการปลัด จ.อุดรธานี พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบสวนสนุกที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก ที่เป็นเครื่องเล่นความเร็วต่ำ ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ และกลุ่มเครื่องเล่นสำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่ เป็นเครื่องเล่นที่มีความเร็ว ส่วนใหญ่เป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ทากาด้า , สไปเดอร์แมน , เอ็ดเวนเจอร์ , นาซ่า , ชิงช้าสวรรค์ และอื่นๆ ลักษณะการเล่นเป็นการหมุน , เหวี่ยง และสูง

วิศวกรของเทศบาลนครอุดรธานี ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาต นำเครื่องเล่นมาเปิดให้บริการ โดยมีเครื่องเล่นต้องขออนุญาต 16 รายการ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่ออนุญาต ทั้งการยึดเครื่องเล่นกับพื้นดินให้แน่นหนา , จุดยึดเครื่องเล่นทุกจุดให้แน่หนา และการควบคุมเครื่องเล่นอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว โดย ทน.อุดรธานี จะมาติดตามตรวจสอบต่อเนื่องจนรื้อถอนออกไป

นายสุพจน์ แซ่ตัง ผู้ขออนุญาต ยืนยันว่า เครื่องเล่นสวนสนุกมีหลายราย รวมกันเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ เพิ่งเดินทางมาจาก จ.นครสวรรค์ เมื่อจบงานที่อุดรธานี จะเดินทางต่อไป จ.ร้อยเอ็ด แต่ละเครื่องเล่นมีทีมช่างดูแลเฉพาะ มีความเข้มงวดในการกำกับดูแล หากไม่สวนอุปกรณ์เซพตี้เครื่องจะไม่ทำงาน แต่ละปีจะออกรับงาน 6-7 เดือน เวลาที่เหลือก็จะบำรุงรักษาเครื่อง โดยมีประกันภัยอุบัติเหตุตลอดปี

“ เราทำอาชีพนี้มาหลายสิบปี เราต้องรักษาชื่อเสียงไว้เต็มที่ โดยจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่การประกอบเครื่อง ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น ทดสอบจนมั่นใจจึงจะให้เล่น ทุกเช้าทีมงานจะตรวจเครื่องเล่น น็อตทุกตัวต้องยึดแน่นหนา เมื่อเกิดเหตุขึ้น จ.ลพบุรี ได้มีคำสั่งไปทุกเครื่องเล่น ให้ลดระดับการเล่นลงมาจากระดับ 5 มาเป็นระดับ 4 หรือ 3 , ตรวจสอบระบบเซฟตี้ , กวดขั้นเรื่องเด็กเล็ก และขั้นตอนเซฟตี้ก่อนเปิดเครื่อง ”

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง รักษาการปลัด จ.อุดรธานี มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ทำแนวกั้นผู้ควบคุมเครื่อง , ผู้มาเล่นเครื่องเล่น และผู้มารอเล่น หรือผ่านไปมาบริเวณนั้นออกจากกั้น ได้เน้นย้ำให้ทบทวนขั้นตอน และเข้มงวดกวดขันขั้นตอนนั้นๆ รวมทั้งการซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด เข้าตรวจติดตามสวนสนุกเพิ่มเติม จากการที่ ทน.อุดรธานี ทำตามอำนาจหน้าที่แล้ว….