วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคม“หนองวัวซอโมเดล”แก้บุกพื้นที่ทหาร 9,276 ไร่ เปลี่ยนเป็นเช่าจากธนารักษ์

“หนองวัวซอโมเดล”แก้บุกพื้นที่ทหาร 9,276 ไร่ เปลี่ยนเป็นเช่าจากธนารักษ์

“หนองวัวซอโมเดล” ได้รับความสนใจทันที่…เมื่อ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี มีท่าทีชัดเจนจะไม่ยุบ กอ.รมน. แถมชื่นชมเป็นหัวหอกสำคัญ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ในการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพบกเกินความจำเป็นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มาให้ประชาชนใช้ประโยชน์รวม 9,276 ไร่ ถือเป็นต้นแบบนำไปใช้ทั่วประเทศ

“หนองวัวซอโมเดล” เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ฝึกของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นพื้นที่ของราชพัสดุรวม 39,234-2-16 ไร่ แต่กองทัพบกใช้พื้นที่ฝึก 28,357-1-70 ไร่ ที่เหลือสามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชน (บุกรุกปลูกสร้างบ้านเรือน-ทำการเกษตร) ในพื้นที่ได้ 10,476 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ต.หมากหญ้า ต.หนองบัวบาน และ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

กองทัพบก ได้ร่วมกับ กรมธนารักษ์ สำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชน โดยมี กอ.รมน.อุดรธานี ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ลงพื้นที่ชี้แนวเขตทำผังที่ดิน ในช่วงปี 2565-2566 และได้รับความร่วมมือประชาชนเป็นอย่างดี จึงถูกนำขึ้นมาเป็นพื้นที่โครงการนำร่อง (pilot project) ให้กรมธนารักษ์นำไปดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการให้ได้รับสิทธิ “เช่า” จากกรมธนารักษ์

มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดสรรพื้นที่ 1,597 ราย/แปลง พื้นที่ 9,276-1-87 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 257 ราย/แปลง พื้นที่เพื่อการเกษตร 1,340 ราย/แปลง โดยมีการจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตที่ราชพัสดุ และพื้นที่เขตเช่าตามสภาพครอบครอง ใช้ประโยชน์จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนสิทธิการครอบครองทั้งหมด คาดว่าจะรับคำร้องของเช่า และพิจารณาให้เช่าได้ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ และสามารถมอบเอกสารการเช่าได้ใน 25 ธ.ค.นี้ ก่อน 300 ราย

นายวินัย อนันตวรางกูล ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์แก้ไขข้อพิพาท ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐต่อเนื่อง แต่ที่หนองวัวซอโมเดลเป็นขนาดใหญ่ ผ่านขั้นตอนทำความเข้าใจ และตรวจสอบรังวัดของฝ่ายทหารและชาวบ้านไปแล้ว ยังเหลือขั้นตอนชาวบ้านมายืนยัน , รับการสอบสวนสิทธิครอบครอง , การยื่นของเช่าจากราชพัสดุ และการประกาศให้เช่า เพื่อรับมอบเอกสารการเช่า 25 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมามอบ

“ กรมธนารักษ์ลดข้อพิพาท ให้เช่าพื้นที่เชิงสังคม ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในอัตราค่าเช่าที่อยู่อาศัย 50 ส.ต./ตรว./เดือน พื้นที่เกษตร 200 บาท/ไร่/ปี ขณะทหารมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการลงทุนแหล่งน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค เมื่อชาวบ้านที่บุกรุกได้เช่า จะได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือเยียวยาจากรัฐ อาทิ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ , การส่งเสริมอาชีพ และยังสามารถนำสัญญาเช่า ไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ ”

นายทศกร สุระ อายุ 53 ปี ผญบ.ม.8 บ.หมากหญ้า ต.หมากหญ้า เปิดเผยว่า ชาวบ้านเข้ามาสร้างบ้านและทำกิน ในพื้นที่ทหารมานานมาก ต่างก็มีปัญหาขาดน้ำในฤดูแล้ง จึงมีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ขอพระราชทานอ่างฯห้วยปากแบ่ง ในปี 2561 เมื่อได้รับเข้าโครงการปี 2563 ในการสำรวจออกแบบพบว่า มีชาวบ้านทำกินในพื้นที่ทหาร ซึ่งอยู่ในโครงการด้วย 6-7 ราย ชาวบ้านเหล่านี้จะต้องเช่าพื้นที่ก่อน

“ ธนารักษ์มาทำความเข้าใจ ทุกรายก็ยินยอมจะเช่า เพื่อจะได้อ่างฯห้วยปากแบ่ง เมื่อโครงการเป็นรูปเป็นร่างจริง ประกอบกับฝ่ายทหารและธนารักษ์ ก็มีชักชวนให้ผู้ที่อยู่ในเขตทหาร เช่าพื้นที่จากธนารักษ์ให้ถูกต้อง ทหารจะช่วยผลักดันซ่อมสร้างถนน ประปาหมู่บ้าน หรือนำเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคน ถึงกับต้องทำประชาคมกันเลย ทุกคนพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการ นำชี้แนวเขตทำผังที่ดินอยู่ปีกว่า ”

ผญบ.ม.8 บ.หมากหญ้า ตอบข้อซักถามอีกว่า ช่วงนี้กำลังสอบสวนสิทธิ มีปัญหาที่บางคนไม่เข้าใจ เมื่อรับแจ้งว่านอกจากค่าเช่า ยังมีค่าธรรมเนียมอีก (ค่ารังวัด+ค่าประกัน) ซึ่งตัวเลขสูงขึ้นจากที่คิดกันไว้ ก็กำลังทำความเข้าใจเพิ่มเติม ส่วนเรื่องสิ่งสาธารณูปโภค ที่ทหารรับปากจะช่วยผลักดัน ชาวบ้านยังไม่ได้สรุปจะเอาประปาจุดไหน ถนนเส้นไหน ก็น่าจะต้องมาทำประชาคมอีกครั้ง

บุกรุกที่ดินกองทัพแบ่งเป็น 3 ส่วน

ด้านการบริหารจัดการที่ดินทั้งประเทศ ในการครอบครองของกองทัพไทย มาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ระบุว่า พื้นที่ในความรับผิดชอบกองทัพบก 4,750,198-1-05 ไร่ แบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 3 โซน 1.พื้นที่ความมั่นคง 3,629,226-0-47 ไร่ , 2.พื้นที่สงวนให้เช่าชั่วคราว 320,073-0-87 ไร่ และ 3.พื้นที่ประชาชนอยู่อาศัยถาวร หรือหมดความจำเป็นในราชการทหาร 800,898-3-70 ไร่

พื้นที่โซน 3 ได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ มาจัดการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 พื้นที่ประชาชนบุกรุก สำรวจแล้ว ยอมรับว่าบุกรุก และยินยอมเช่าจากกรมธนารักษ์ 7 แปลง 105,452 ไร่เศษ , ระดับ 2 พื้นที่ประชาชนบุกรุก ยังไม่สำรวจ มีทั้งยอมรับและไม่ยอมรับจะเช่า หรืออยู่ระหว่างสอบสวนสิทธิ 621,584 ไร่เศษ และระดับ 3 ประชาชนบุกรุก ประชาชนไม่ยินยอมเช่า กองทัพมีแผนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้เช่าได้ชั่วคราว 73,861 ไร่ ….

6 ขั้นตอนการ ตอนนี้อยู่ขั้นตอน 3-4
1.ประชุมทำความเข้าใจประชาชน ถือครองที่ดินไม่ได้รับอนุญาต (ทำแล้ว)
2.ตรวจสอบ รังวัด จัดทำแผนที่ขอบเขตที่ดินราชพัสดุ (ทำแล้ว)
3.สอบสวนสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ (กำลังทำ)
4.รับคำร้องเช่าที่ราชพัสดุ (กำลังทำ)
5.ประกาศการจัดให้เช่า
6.(นายก)มอบเอกสารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (25 ธ.ค.66)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments