เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ได้ให้การต้อนรับนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) หรือ สสปน. ,นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผอ.สำนักฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผจก.อาวุโส สำนักฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางศศินภา โป๊ะประนม ผู้แทนการตลาด สำนักฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการพูดคุยประเด็นติดตามความคืบหน้าผลักดันให้อุดรธานีเป็นไมซ์ซิตี้ (MICE CITY)

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ.สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สสปน. กล่าวว่า เนื่องด้วย สสปน.ได้ร่วมทำงานกับ จ.อุดรธานี ผลักดันให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้และในปีนี้ได้ทำงานกันอย่างเข้มข้น ซึ่งกำลังจะเห็นความสำเร็จในอีกไม่ช้า เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการจึงขอเข้าพบผู้ว่าฯในวันนี้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนวคิดในการทำงานในห้วงต่อไป ประเด็นแรกคืออยากให้ทางจังหวัดบรรจุยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ เข้าไว้ในปีงบประมาณต่างๆให้สอดคล้องกับแผนงานของจังหวัด

“ ประเด็นที่สองคืออยากให้ทางจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ขึ้น ซึ่งจะมี สนง.จ.อุดรธานีเป็นแม่งานหลัก ที่ผ่านมาอุดรธานีทำงานกันแค่คณะเตรียมการรับการประเมินเท่านั้น อีกประเด็นคืออยากให้ทางจังหวัดเชิญ สสปน.เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐหรือเอกชนให้มากขึ้น ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของ กรอ.หรือ กกร. เรายินดีเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ทีมของเราได้สรุปข้อมูลการทำงานให้ท่านผู้ว่าฯได้รับฟัง ”

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้พบกับทีม สสปน.ในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน พึ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานก็คงต้องขอเวลามอบหมายงานให้กับรองผู้ว่าฯแต่ละส่วนก่อน ตอนนี้มีรองผู้ว่าที่เข้ามาใหม่และย้ายตำแหน่งไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะสานงานต่อจากผู้ว่าฯท่านเดิม งานที่ท่านทำไว้ต่อให้สำเร็จ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เรียนตามตรงว่าตอนนี้ผมก็เป็นคนอุดรฯแล้ว ทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่แล้ว อยากเห็นการพัฒนาของบ้านเมืองแน่นอน แผนงานต่างๆ ก็ต้องดำเนินต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เรื่องไมซ์ซิตี้ผมให้ความสำคัญขอเวลาปรับการทำงานกับรองผู้ว่าอีกสักระยะ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองผมจะสนับสนุนให้เต็มที่

“ อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าของอีสานตอนบน เป็นเมืองท่า เป็นฮับของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง และถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญเป็นอย่างมาก สสปน.ต้องเข้ามาเป็นไกด์แนะนำว่าจังหวัดควรจะเดินต่อไปอย่างไร โดยกรอบการทำงานนั้นพี่น้องประชาชนต้องได้ประโยชน์มากที่สุด จัดงานต่างๆขึ้นมาแล้วต้องให้เป็นรูปธรรม ต้องการการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ต้องให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างชัดเจน ครั้นจะบอกให้จังหวัดนำเสนอตัวเองก็คงจะได้แค่บางส่วน เรื่องนี้ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน ”