ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 วันที่สองของ “อุดรธานี14วันแห่งความปลอดภัย” ภายใต้มาตรการ “4ก2ป” (เก็บกวาด-กักตัว-กฎหมาย-กลุ่มเฝ้า-ประกาศ-ประชาสัมพันธ์) ในมาตรการเก็บกวาด ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางมาจาก 50 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง 50 ตามประกาศของ ศบค. ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.64-1 พ.ค.64 เดินทางมารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อ.เมือง ที่โรงเรียนเทศบาล 2 ทน.อุดรธานี ส่วนต่างอำเภอที่ รพ.ชุมชนประจำอำเภอ

ซึ่งที่โรงเรียนเทศบาล 2 ทน.อุดรธานี ได้ใช้บริเวณโดมกลางสนามหน้าโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่จาก สนง.เทศบาลนครอุดรธานี มาอำนวยความสะดวก ขณะเจ้าหน้าที่จาก สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี สาธารณสุข อ.เมืองอุดรธานี มาดำเนินการคัดกรอง และตรวจหาเชื้อใน 2 วิธี หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก จะใช้วิธีตรวจแบบ พีซีอาร์. ซึ่งจะได้รับแจ้งผลให้ 1 วัน หากมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 50 จังหวัด จะใช้วิธิตรวจแบบ แรพพิทเทส จะรับแจ้งผลให้ 1 ชม. ซึ่งทุกคนหลังการตรวจ จะต้องกักตัวเองเฝ้าระวังก่อน

นอกจากนี้ยังมีประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดนทางมาจาก 50 จังหวัดเสี่ยงสูง จะต้องลงทะเบียนในโปรแกรม “โควิด วอชเอาท์” รับการตรวจหาเชื้อแบบแรพพิทเทส หากพบเชื้อจะต้องตรวจเชื้ออีกครั้งแบบ พีซีอาร์. แม้ไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวเองเฝ้าระวัง 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 26 จังหวัดเสี่ยงต่ำ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรัยบการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน หากเสี่ยงสูงจะต้องรับการตรวจหาเชื้อแบบแรพพิทเทส หากไม่พบเชื้อก็ต้องดำเนินชีวิตนิวนอมอล

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ในการทดสอบมาตรการในวันแรก ตรวจพบผู้มีความเสี่ยงต่ำ แต่พบเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ 3 ราย เราป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อได้ ขณะที่คัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด มีที่สนามบิน สถานีรถไฟทุกสถานี , สถานีขนส่ง (ห้ามลงระหว่างทาง) ส่วนผู้เดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอให้ไปรายงานตัวกับ กำนัน-ผญบ.-อสม.-รพ.สต. และ รพ.ใกล้บ้าน เพื่อรับการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ และกักตัวเองตามคำแนะนำ…..