วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกท้องถิ่นอบจ.โยกเงินสร้างถนน-ศูนย์กีฬาซื้อลูกปลา 24 ล้าน

อบจ.โยกเงินสร้างถนน-ศูนย์กีฬาซื้อลูกปลา 24 ล้าน

อบจ.อุดรธานี โอนงบประมาณ สร้างถนน-ศูนย์กีฬา-พัฒนาหนองศรีเจริญ 24 ล้านบาท มาจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อย หลังปล่อยต่อเนื่อง 5 ปี 180 ล้าน สจ.แม็ค แนะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอุดร หรือสร้างศูนย์เพาะพันธุ์เอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน (อบจ.) อุดรธานี นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภา อบจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมสภา อบจ.อุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ที่มีระเบียบวาระ เป็นการเสนอญัตติเกี่ยวกับการเงิน 4 ญัตติ และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการผู้แทนสภาฯ ในคณะกรรมการบริหาร อบจ.อุดรธานี และคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ทำหน้าที่คณะกรรมการ 3 คณะ และคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ 10 คณะ

หนึ่งในญัตติเป็นการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564 โดยนายวิเชียร ขาวขำ อบจ.อุดรธานี เสนอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 แผนงานเคหะชุมชน , แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน เนื่องจาก อบจ.อุดรธานี ได้ดำเนินโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ขณะนี้งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ สำหรับดำเนินตามโครงการดังกล่าว ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ 15 ล้านบาท แต่โอนเงินไปใช้ในการเลือกตั้งคงเหลือ 3,164,900 บาท เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม 24 ล้านบาท

โดยรายละเอียดท้ายญัตติระบุว่า โอนงบประมาณจาก 1.งานก่อสร้างรั้วและป้าย ศูนย์การเรียนและพัฒนากีฬา อบจ.อุดรธานี 2 ล้านบาท , 2.งานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์การเรียนและพัฒนากีฬา อบจ.อุดรธานี 7 ล้านบาท , 3.โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ หนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ 4 ล้านบาท , 4.งานสร้างถนนคอนกรีต บ.เทื่อม-บ.โคกลาน (เลียบคลองชลประทานห้วยสวย) อ.บ้านผือ 6 ล้านบาท , 5. งานสร้างถนนคอนกรีต บ.หนองหัวคู-บ.โพธิ์ (เลียบคลองชลประทานห้วยโธง) อ.บ้านผือ 5 ล้านบาท และ 6.งานค่าใช้จ่ายจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ 1.5 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอน 27,164,900 บาท

นายชัยฤทธิ์ เขาวงษ์ทอง ส.อบจ.เมือง เขต 1 อภิปรายสอบถามว่า ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของหน่วยงานตรวจสอบอย่างไรบ้าง , วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบใด ทำไมวิสาหกิจชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรีถึงได้งาน พร้อมเสนอแนะให้ อบจ. ผลักดันวิสาหกิจชุมชนของ จ.อุดรธานี เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ อบจ.อุดรธานีต้องการ , งบประมาณที่ใช้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตั้งแต่ปี 2559-2563 จำนวนเท่าใด และมีตัวชี้วัดผลโครงการอย่างไร , เสนอแนะให้ อบจ.อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จ.อุดรธานี และให้ อบจ อุดรธานีจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และศูนย์เพาะพันธุ์เป็นของตัวเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดรายจ่ายในการปล่อยสัตว์น้ำ

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ตอบข้อซักถามสมาชิกว่า ได้ดำเนินโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ มาตั้งแต่ปี 2559-2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบ ทุกประการ เช่น ราคา ขนาด จำนวน ขั้นตอนในการตรวจนับ โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่วนของอุดรธานีไม่มีวิสาหากิจชุมชน มีจำนวนปลามากพอ และไม่มีพันธุ์ปลาที่ต้องการ และที่ผ่านมา อบจ.อุดหนุนงบให้ศูนย์ฯเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมาตลอด ปีล่าสุด 1 ล้านบาท แต่จะนำไปเพาะปลาพันธุ์หายากเป็นหลัก ไม่ใช่ปลาที่เรานำไปปล่อย

ขณะที่ประชุมสมาชิกสภาฯ เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนญัตติดังกล่าว แต่ก็มีสมาชิกสภาฯ 5 คน งดออกเสียง ทำให้ อบจ.อุดรธานี สามารถดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนงานของผู้บริหารได้……

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments