ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี คณะกรรมการ่วมภาคเอกชน (กกร.)อุดรธานี เสนอให้อุดรธานีตั้ง “ทีมพิเศษติดตามผลกระทบเศรษฐกิจในภาวะไม่ปกติ” ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย โดยจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และนายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ่วมภาคเอกชน (กกร.)อุดรธานี มีความเป็นห่วงเรื่องมีเหตุการณ์ ที่ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจต่อเนื่อง ตั้งแต่สถานการณ์สงครามการค้า ที่มีผลกระทบไปที่ทั่วโลก ตามด้วยงบประมาณรายจ่ายของไทย การกระตุ้นภาครัฐเกิดความล่าช้า และก็มาพบกับการระบาดโรคอุบัติใหม่ “โควิด19” ขณะที่อุดรธานียังกระทบกับราคาสินค้าเกษตรด้วย

กกร.อุดรธานีเสนอให้ตั้งทีมพิเศษ ขึ้นมาติดตามเรื่องนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมกันนี้ได้เสนอมาตรการของอุดรธานี ส่งสัญญาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันรัฐบาล 1.การจัดซื้อจัดจ้างในงบใหม่ น่าจะมีการพิจารณาชะลอการอุทธรณ์ไว้ หรือให้ผู้อุทธรณ์ต้องวางเงินค้ำประกัน จะสามารถใช้เงินได้ไม่เกิดติดขัด , 2.ลดเงินประกันสังคมจากเดิมสัดส่วนนายจ้าง/ลูกจ้างจาก 5+5 บาท เป็น 2.5+2.5 บาท เป็นเวลา 2 ปี และ 3. ลดค่าไฟฟ้าลง 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 บาทต่อหน่วย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวด้วยว่า อุดรธานีได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 “บัวแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียนคนพิการ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โควิด 19” ได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย

“ ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือ ผู้จัดกีฬาทุกประเภทให้เลื่อนกิจกรรมการจัดงานออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โควิด19” จังหวัดอุดรธานี จึงขอเลื่อนการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ”