เมื่อเวลา 14.20 น วันที่ 1 ธันวาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางด้วย “ฮอ” จาก บน.23 อุดรธานี ไปลงที่ รร.บ้านวังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และนั่งรถรับรองไปถึง “วังนาคินทร์คำชะโนด” เพื่อเข้าสักการะ “เจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าศรีปทุมมา” ซึ่งเป็น 1 ใน สถานที่เปิดเมืองตามแผน “อุดร พลัส โมเดล” ของ จ.อุดรธานี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบและรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารคำชะโนด ถึงแผนปฏิบัติการณ์ และมาตรการ ป้องกันควบคุมโควิด-19 ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด ตลอดจนพ่อค้า-แม่ค้า-ลูกจ้าง ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และสุ่มตรวจหาเชื้อทุก 10 วัน ส่วนผู้เดินทางมาที่คำชะโนด ก็ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หากไม่ครบต้องตรวจหาเชื้อด้วย ATK และมีบริการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ต้องการ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เดินตรวจพื้นที่โซนจำหน่ายสินค้า พบกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ที่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุม-ป้องกัน และพบกับกลุ่มพลังมวลชน ที่เดินทางมาให้การสนับสนุน ที่รวมตัวรออยู่จุดที่จัดให้ มีการนำป้ายข้อความให้กำลังใจ และสนับสนุนเป็นนายกฯต่อในสมัยหน้า ก่อนที่จะเข้ากราบสักการะภายใน “วังนาคินทร์คำชะโนด” โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และปฏิบัติตามข้อกำหนด

โดยนายกฯ และคณะ ได้ถวายพานบายศรีรูปพญานาค 9 เศียร พร้อมขอพรให้ประเทศชาติให้ประชาชนคนไทยมีความสุข ขอให้โควิด-19 หมดสิ้นไป และให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ปราศจากความขัดแย้ง การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประชาชนโดยรวม ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปคนทำดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มากับรัฐมนตรีหลายกระทรวง เพื่อมาติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาจังหวัด สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมโยงทั้งภายในพื้นที่ระหว่างจังหวัด หรือเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางเรือ ทางราง รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ติดอยู่นิดเดียวที่เรายังเชื่อมต่อกับลาวยังไม่ได้มากนัก วันนี้มีการเตรียมแผนไว้แล้ว เราจำเป็นต้องมีการทำที่เก็บสินค้า บรรจุสินค้า เพื่อส่งข้ามไปก่อนที่สะพานยังสร้างไม่เสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจา เพื่อจะสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ ห่างจากเส้นเดิม ทั้งรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง วันนี้เรามุ่งหวังในอนาคต แม้ว่าเราจะทำช้ากว่าลาวก็ไม่เป็นไร เรารู้ตัวเอง ผลประโยชน์เป็นของเราทั้งหมด

“ ผมเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจของเรา เรื่องที่ดินข้างทาง ผลประโยชน์ต้องเป็นของคนไทย เราถึงสัมปทาน เราถึงต้องลงทุนเอง 2 แสนกว่าล้าน และอยากจะบอกว่านี่เป็นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของนายก มีแผนพูดคุยกับประเทศจีน เขากับผมมีความสัมพันธ์ยังเป็นมิตรกัน เขาบอกว่าไม่เคยทำกับประเทศอื่นแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสัมปทาน ของเราทำแปลกกว่าเขา แต่มันต้องเสร็จ ถ้านับวันเวลาที่ประชุมปี 69 กับ 71 แบ่งเป็น 2 ระยะ ที่สำคัญที่สุดคือการเวนคืน การส่งมอบพื้นที่ เทคโนโลยีก็มีแต่สัญญา เราต้องทำทีละสัญญา เพราะว่าเป็นการใช้เทคนิคในการออกแบบ เมื่อไปเจอพื้นที่จริงก็ต้องคุยกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง ก็ต้องใช้เวลา ยืนยันว่าปี 71 เปิดใช้งานได้ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือการเชื่อมต่อ สะพานรถไฟใหม่ สะพานข้ามใหม่ทางรถยนต์ ทั้งสองอย่างต้องจัดเตรียมงบประมาณไว้ ”

นายกฯ กล่าวต่อว่า มาวันนี้รู้สึกพอใจ ในที่ประชุมมีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเอกชนเสนอมาก็ตรงกับที่รัฐบาลทำอยู่แล้ว เอกชนได้ขอบคุณรัฐบาลว่าเพราะที่เขาคิดมันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง ทางรถไฟ การบริหารธุรกิจต่างๆ สิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปคือการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งมีรายได้น้อยมาก ราคาผันผวน ใช้เงินลงทุนมาก สงสารเขาจะทำอย่างไรให้ใช้เงินลงทุนให้น้อยลง ต้นทุนการผลิตดีหรือไม่ ให้ปรึกษาหารือกัน ได้มอบหมายให้กระทรวงพานิชย์ กระทรวงเกษตร ไปหารือร่วมกันแล้ว เราต้องทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ผลิต ชาวไร่ ชาวนา คนประกอบอาชีพืช 5 ชนิด ได้มีการประกันราคาทุกพืช โชคดีที่ 4 พืชราคาไม่ตกมากนัก แต่ข้าวหนักมาก นากยกต้องไปปรับตัวเลข เพื่อให้สามารถใช้เงินได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทำไงได้ มันเป็นภาระไง ใครจะขัดแย้งตรงนี้ได้ เพราะเป็นความต้องการของประชาชน เป็นนโยบาย ปีหน้า ปีต่อไป ต้องคิดใหม่ ได้มอบหมายไปแล้ว

การแก้ปัญหาความยากจนหนี้ในครัวเรือน กระทรวงมหาดไทย กำลังประชุมหารือกันอยู่ ทุกภาคส่วนจะแก้ปัญญาได้อย่างไร เราต้องมีชุดเคลื่อนที่ลงไป ทั้งข้าราชการ นักศึกษา ทั้งผู้รู้ มีทั้งปราฌช์ เพื่อไปสำรวจดู ถ้าทำได้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเอาฟี๊สแบล็คมาดู ว่าเหมาะปลูกพืชอะไร น้ำมาก น้ำน้อยตรงไหน ปัญหาคือถ้าไม่อยากปรับเปลี่ยนต้องให้ความรู้ จะปรับเปลี่ยนได้อย่างไร รัฐบาลจะสนับสนุนได้ตรงไหน ไม่เช่นนั้นก็ปล่อยไว้ไม่ได้ ทำเกษตรก็ทำเหมือนเดิม ต้องไปสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้ว ผลิตน้อยได้มาก แล้วไปเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนา เพื่อไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว

อีกเรื่อง มหกรรมพืชสวนโลก ครม.ได้อนุมัติได้แล้ว หลักการไปแล้ว เข้าไปเสนอในการที่จะถูกให้คัดเลือกตัวเป็นสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ได้บอกทางจังหวัดให้เตรียมตัวให้พร้อม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีบึง มีน้ำ มีพื้นดินอยู่ด้วย เห็นภาพร่างสวยงาม เหล่านี้ต้องเตรียมการเพื่อนำเสนอให้ถูก ให้รับการคัดเลือก เราได้เตรียงบประมาณเอาไว้แล้ว ถือว่าอุดรฯ เป็นจังหวัดสำคัญในภาคอีสาน ที่ถือว่ามีโอกาสมากที่สุดเหมือนกัน ในการเชื่อมโยงต่างๆ เหล่านี้ เราไม่ได้พูดถึงแค่เชื่อมโยงกับลาว เวียดนามเท่านั้น ทางรถไฟถึงยุโรปตะวันออกไปทางเหนือขึ้นไปทางโน้นเชื่อมหมดแล้วไม่ได้ไปแค่นี้ ถ้าเราะต่อได้ไม่ได้ไปแค่ 2 ประเทศ เราจะไปทั้งโลก มีโอกาสค้าขายได้มากยิ่งขึ้น ตลาดจะกว้างขึ้น

สุดท้ายจึงมาดูว่า สถานทีท่องเที่ยวเราจะมีที่ไหนได้อีก สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รับรู้มานานแล้ว ตนได้มีโอกาสได้มาวันนี้ ทีแรกผมอธิษฐานให้ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลอดภัย พิทักษ์เพราะท่านอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมานาน และต้องอยู่ตลอดไปชั่วกาลอาวสาน พิทักษ์ปกป้องประชาชนชาวไทยให้รอดภัยจากโควิด อันที่ 3 อธิษฐานให้ตนทำงานสำเร็จ ให้ประเทศชาติมีการพัฒนา สู่พลิกโฉมประเทศไทย พลิกโฉมแบบปรับเปลี่ยนทุกอย่าง โดยมาตรการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะการค้า การลงทุน ลงทุนในต่างประเทศ ต่างประเทศ ข้ามประเทศ ข้ามชาติ ทั้งไทยและต่างประเทศสนใจอยู่แล้ว ผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจเจตนาไว้หลายปีสำเร็จ ในระหว่างที่ผมทำหน้าที่อยู่ ก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกัน ถ้าหากไม่มีอะไรค้างคาไว้เยอะแยะ ผมทำเสร็จไปนานแล้ว มันมีหลายอย่างที่ถูกทิ้งไว้ ผมก็ต้องมารื้อทุกอัน แต่อันใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะ ผมไม่โทษใครทั้งสิ้น ”ผมไม่จำเป็นต้องให้คำมั่นกับชาวอุดรฯ ว่าจะยู่ครบเทอม ขึ้นอยู่กับขบวนการสภานะจ้ะ…..

บทความก่อนหน้านี้อุดรขอบคุณนายกตู่ ผลครม.สัญจร-พืชสวนโลก
บทความถัดไปปิด รพ.สนาม“เสี่ยต้อย-หมอ”น้ำตาซึม