จัดเวทีกลุ่มย่อย 90 จุด แจงความคืบหน้าออกแบบงานโยธา ประชาชนสามารถสื่อสารติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ เว็บไซต์ https://www.hsrkorat-nongkhai.com

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเวสสุวรรณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการความร่วมมือไทย-จีน ออกแบบรายละเอียดงานโยธา พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กทม.-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย มีตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษานำเสนอรายละเอียด และความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ

มีหน่วยงานราชการบางหน่วย , ส่วนงาน ทน.อุดรธานี , ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี , หอการค้าอุดรธานี , ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี , กลุ่มสถาปนิกอุดรธานี , กรรมการชุมชน , ภาคธุรกิจ-ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง (ร่าง)ความคืบหน้า ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น โดยระบุการศึกษาจะเสร็จในปี 2464 และหากเป็นไปตามแผนจะสร้างเสร็จ ปี 2571

โครงการความร่วมมือไทย-จีน พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กทม.-หนองคาย ระยะที่ 2 เรียกสั้นๆว่า “รถไฟความเร็วสูง” (250 กม./ชม.) เดิมสำนักงานนโยบายและแผนการจราจร (สนข.) ได้ทำการศึกษาเบื้อต้นไว้แล้วเมื่อปี 58 และประเทศจีนก็เข้ามาศึกษาเบื้องต้นเช่นกัน ต่อมา ปี 62 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา 7 บริษัท เข้ามาศึกษา-ออกแบบ ตามมาตรฐานของจีน และ-ทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

การศึกษาครั้งนี้ เคยประชุมทำความเข้าใจไปแล้ว 1 ครั้ง ครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย นำความคืบหน้าลงมาพูดคุย ในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือระดับพื้นที่ 90 เวที เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่าน มาตั้งแต่นครราชสีมาจนไปถึงหนองคาย เวทีย่อยของ ทน.อุดรธานี เป็นเวทีที่ 58 ประชาชนสามารถสื่อสารติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ เว็บไซต์ https://www.hsrkorat-nongkhai.com