วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมทีโออาร์.ออกแบบผังงานพืชสวนโลก

ทีโออาร์.ออกแบบผังงานพืชสวนโลก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ครั้งที่ 3/2565 กับนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี , นายศักดา เกตุแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 , พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ และร่วมประชุมทางไกลกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันวิชาชีพด้านสถาปนิก และวิศวกรรม

นายสยาม ฯ ผวจ.อุดรธานี รายงานความคืบหน้าว่า ในช่วงงบประมาณปี 65 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงต้องของบกลาง 68.1 ล้านบาท จากนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ที่สำนักงบประมาณแล้ว เพื่อนำงบมาว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบผังแม่บททางกายภาพ (Master Plan) ขอบเขตการจัดงาน และออกแบบรายละเอียด ซึ่งจะต้องได้ผู้รับจ้างก่อนสิ้นเดือน ก.ย.65 นี้ จากนี้นั้นในงบประมาณปี 66 ก็ยังคงจะต้องของบกลางในลักษณะนี้อีก ซึ่งมีกรอบวงเงินอยู่แล้ว เพื่อนำผลการศึกษาออกแบบไปของบประมาณประจำปี 67-69 ต่อไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รายงานความคืบหน้าด้วยว่า ได้เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งที่ จ.อุดรธานี จะต้องมีศูนย์เตรียมความพร้อมฯเช่นเดียวกัน , การยกร่างรายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อรับการแต่งตั้งตามที่ประชุมเห็นชอบ และได้ทำเรื่องขอยกเว้นระเบียบ ในการขอใช้พื้นที่ “หนองแด” ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมน้ำในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ 17 มิ.ย.นี้ รมว.เกษตรฯ มีแผนจะเดินทางมาที่หนองแด อุดรธานี

ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อม จัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) หรือยกร่าง ทีโออาร์. ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อสังเกตของสมาคมพืชสวนนานาชาติ (AIPH) ทั้งโครงสร้าง-งานพืชสวน-งานระบบ ด้วยการนำเสนอที่ละหัวข้อ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ความเป็นมา , วัตถุประสงค์ , คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ , ขอบเขตงาน , ระยะเวลา , ส่งมอบเงิน , วงเงินค่าจ้าง และการจ่ายเงิน โดยร่างที่นำเสนอในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมที่กรุงเทพฯครั้งต่อไป….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments