วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคม11 เดือนศูนย์วัคซีนอุดร 4 แสนโดส

11 เดือนศูนย์วัคซีนอุดร 4 แสนโดส

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2565 บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มรภ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานพิธี “ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนอุดรธานี” มี นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองสาธารณสุข จ.อุดรธานี , พญ.ฤทัย วรรณธนวินิต ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี , ผศ.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี นำคณาจารย์ บุคลากร คณะทำงาน นักศึกษา ที่ร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอุดรธานี มาอย่างต่อเนื่องเกือบ 11 เดือน มาร่วมในงาน

นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงษ์ รองสาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 2.4 ล้านโดส เข็มแรกคิดเป็น 73.4 % เข็มที่สอง 66 % เข็มที่สาม 26.9 % และเข็มที่สาม 2.0 % ศูนย์ฉีดวัคซีนอุดรธานี ได้รับอนุเคราะห์สถานที่จาก มรภ.อุดรธานี เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพระดับประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทำการฉีดวัคซีนไปมากกว่า 400,000 โดส โดยวันที่ฉีดวัคซีนได้สูงสุดคือ “วันมหิดล” ศูนย์แห่งนี้ฉีดได้ถึง 15,000 โดส เมื่อศูนย์แห่งนี้ปิดลง จะย้ายไปบริเวณลานจอดรถ ด้านหลัง รพ.อุดรธานี

พญ.ฤทัย วรรณธนวินิต ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณ มรภ.อุดรธานี มอบพื้นที่ศักยภาพสูงแห่งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัด พร้อมบุคลากรและนักศึกษา วันที่เรารู้ว่าได้สถานที่นี้รู้สึกโล่งใจ เพราะเราวางแผนไว้ว่า จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 10,000 คน แต่วัคซีนได้มาวันละไม่ถึงหมื่น ยกเว้นวันมหิดล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทำให้ศูนย์ฯนี้มีความสมบูรณ์ มีห้องฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ มีแพทย์ พยาบาล มาประจำ แม้จะไม่ได้ดีที่สุด แต่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ เราได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆมากมายจากสนามวัคซีนนี้

ผศ.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอบคุณที่ให้ มรภ.อุดรธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพราะทำให้ มรภ.อุดรธานี เข้ามมีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เราไม่ใช่มีหน้าที่ในการสอนเท่านั้น แต่เรายังมีบาบาทหน้าที่ เป็นกำลังหลักสำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา สถานการณ์โควิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราก็มีโอกาสได้ร่วมกับทางจังหวัด เมื่อได้รับการร้องขอก็ตอบรับด้วยความยินดี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า มรภ.อุดรธานี ได้ให้ความอนุเคราะห์พี่น้องชาวอุดรธานี มากมายในทุกมิติไม่ใช่เพียงสถานที่ ทั้งบุคลากร องค์ความรู้ และนักศึกษา ตามที่ร้องขอและไม่เคยปฏิเสธ ก่อนหน้านี้ใช้อาคารหอพัก มรภ.อุดรธานี ศูนย์ฯสามพร้าว เป็น รพ.สนาม รอบแรก 1 เดือน รอบสองใช้กันเต็มพื้นที่ ระยะเวลายาวนานหน่อย จากนั้นก็เป็นช่วงปิดแคมป์คนงานที่กรุงเทพฯ ก็มอบหอพักใน มรภ.เมือง ตรวจคัดกรอง-กักตัว คนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และก็มาใช้พื้นทีแห่งนี้เป็นศูนย์ฯฉีดวัคซีน เป็น 11 เดือนแห่งความทรงจำ และอีกไม่นาน รพ.ศูนย์ฯจะมาขอใช้พื้นที่นี้อีกครั้ง…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments