วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกธุรกิจผู้ว่าฯนำตรวจขยายกำลังผลิต รง.น้ำตาลเกษตรผล

ผู้ว่าฯนำตรวจขยายกำลังผลิต รง.น้ำตาลเกษตรผล

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหารจังหวัดและฝ่ายความมั่นคง รวมกว่า 21 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลเกษตรผล เลขที่ 9 ริมถนนมิตรภาพ ม.9 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี และบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพบปะคณะผู้บริหาร และมอบนโยบายการปฏิบัติ ในการดูแลคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

โดยบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด หรือโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ได้ว่าจ้างบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป นับเบอร์วัน อินสตอลเลชั่น จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องจักร ในการขยายกำลังการผลิตน้ำตาล จากปัจจุบันวันละ 12,000 ตัน เป็นวันละ 30,000 ตัน ด้วยการก่อสร้างงานสระพ่นน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย วงเงิน 142,523,000 บาท และจัดหาวัสดุ ติดตั้งเครื่องจักร วงเงิน 6,231,000,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 30 ธันวาคม 2562

บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ได้รับอนุญาตจ้างคนต่างด้าวสัญชาติจีน 250 คน (ชาย 234 คน หญิง 16 คน) มีการจ้างแรงงานไทยรับช่วง 800 คน ในขณะที่บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด มีแรงงานคนไทย 578 คน พนักงานประจำ 350 คน ช่วงฤดูเปิดหีบอ้อยจะมีพนักงานจ้างชั่วคราวเพิ่มอีกประมาณ 700 คน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในกรลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการเดินทางมาตรวจเยี่ยม และประสานการปฏิบัติกับบริษัท เพื่อให้คนต่างด้าวอยู่อย่างปลอดภัย มีความสุข ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด และเข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมกำลังคนเสริมศักยภาพของโรงงานในอนาคต พร้อมฝากให้โรงงานช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด เพื่อรักษามาตรฐานโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments