วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมกทจ.ไม่รับรองผู้ว่าย้ายปลัด ทน.อุดร

กทจ.ไม่รับรองผู้ว่าย้ายปลัด ทน.อุดร

“ปลัดอาทิตย์” ได้กลับมาทำหน้าที่ปลัด ทน.อุดรธานี หลัง ก.ท.จ.อุดรธานี มีมติไม่รับรองคำสั่งย้ายของผู้ว่าฯ 6 ต่อ 5 งดออกเสียง 4

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) อุดรธานี ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่ประชาชนสนใจเข้ารับการพิจารณา คือ “การรับรองคำสั่ง ผวจ.อุดรธานี ในการย้ายนาย อาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี พ้นจากตำแหน่งไปที่ ทม.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง อุดรธานี

โดยก่อนหน้านี้ (9 เม.ย.67) นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี มีคำสั่งย้ายนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี ไปปฏิบัติหน้าที่เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นเวลา 60 วัน ระหว่างพิจารณาการย้าย ระบุว่า ด้วย จ.อุดรธานีได้รับหนังสือเทศบาลนครอุดรธานี ลับ ที่ อด 52001/39 ลงวันที่ 15 มีนาคม2567 และลับ ที่ อด 52007/49 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่ามีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้นภายในเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างนายอาทิตย์ฯ ปลัด ทน.อุดรธานี กับนายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธาน ก.ท.จ.อุดรธานี พิจารณาแล้วเห็นว่า ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควร ให้รับฟังได้ว่านายอาทิตย์ฯ ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี มีพฤติการณ์ตามที่นายก ทน.อุดรธานี รายงานว่าบุคคลดังกล่าว มีพฤติการณ์ข่มขู่นายก ทน.อุดรธานี มิให้ออกคำสั่งปลดออก หากไม่ปฏิบัติตามจะร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต่อ ป.ป.ช.

และมีพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับการบริหารราชการหลายประการ เช่น มีการเสนอความเห็นแย้ง จงใจปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร แสดงให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติราชการของ นายก ทน.อุดรธานี ตามนโยบายที่ได้มีการแถลงไว้ นอกจากนี้ปัจจุบัน ทน.อุดรธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กับปลัด ทน.อุดรธานี ในเรื่องที่มีผู้กล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย

ซึ่งหากให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานที่เทศบาลต่อไป ก็จะทำให้มีสภาพร้ายแรงที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น หรือยากแก่การเยียวยา จะส่งผลให้การจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน และบุคคลดังกล่าวอาจใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ บังคับ ขู่เข็ญ หรือระงับทำลายพยานหลักฐาน เช่นเดียวกับที่กระทำต่อนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เพื่อลดความรุนแรง และป้องกันมิ ให้เกิดความเสียหาย ที่ยากแก่การเยียวยา ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ในฐานะประธาน ก.ท.จ.อุดรธานี จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 ข้อ 1 สั่งให้นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ทม.โนนสูง – นำคำ เป็นเวลา 60 วัน ในระหว่างการพิจารณาการย้าย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.อุดรธานี ได้พิจารณาคำสั่งดังกล่าว ตามคำร้องคัดค้านของนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี ขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนคำสั่ง 1.ไม่มีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหา , 2.เป็นข้อกล่าวหาแต่เพียงฝ่ายเดียว , 3.ผู้ถูกร้องเรียนยังไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนอำนาจในคำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้คณะกรรมการ ก.ท.จ. ต้องมาพิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งผลการพิจารณามีมติ ไม่รับรองคำสั่ง ผวจ.อุดรธานี 6 เสียง รับรองคำสั่ง ผวจ.อุดรธานี 5 เสียง และไม่มีความเห็น 4 เสียง ทำให้คำสั่งของ ผวจ.อุดรธานี ไม่มีผลตามกฎหมาย

นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัด ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า เมื่อ ผวจ.อุดรธานี มีคำสั่งย้ายเมื่อ 9 เม.ย.67 ก็เดินทางไปตามคำสั่ง 11 เม.ย.67 ทันที พร้อมร้องเรียนขอความเป็นธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการ ก.ท.จ. เสียงส่วนใหญ่ให้ตนกลับมาทำงาน นี่ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ตนเองหลุดจากตำแหน่งปลัด ทน.อุดรธานี และจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม ครั้งแรกไม่ได้ติดใจเอาผิดกับใคร แต่ครั้งนี้อาจจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม ผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเปิดเผย ทุกคนที่มีส่วนทำให้ตนเองเสื่อมเสีย

ผู้สื่อข่าวรายงายเพิ่มเติมว่า ปัญหาองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ยังคงพุ่งเข้าหา ผวจ.อุดรธานี อย่างต่อเนื่อง สำหรับการสอบเลื่อนลำดับผู้บริหาร อปท.แม้ ผวจ.อุดรธานี ได้แถลงแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” กล่าวหานำความเท็จเข้าระบบคอมฯ แต่ก็ไม่ทำให้เพจดังกล่าววิตกกันวน ยังคงโพสข้อมูลโจมตีอยู่…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments