“วันชัย อนุตรชัชวาลย์” ประสบการณ์ตลาดเงิน-ตลาดทุน นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี สมัยที่ 19 แบบไร้คู่แข่ง นโยบายเหมือนเดิม-สานต่อ-พัฒนา งานแรกเร่งเปิดเมือง เปิดด่าน ตั้งทีมเกาะติดโปรเจตจีน และเตรียมคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้า จ.อุดรธานี มีการประชุมคณะกรรมการหอการค้าอุดรธานี สมัยที่ 19 เพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้า จ.อุดรธานี โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคอีสาน อดีตประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เป็นประธานฯกล่าวขอบคุณ การทำหน้าที่ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี 3 สมัย โดยในสมัยที่ผ่านมาเผชิญกับโควิด-19 แต่กรรมการฯทุกคนช่วยกัน ทำให้อุดรธานีก็ผ่านมาด้วยดี ไม่ได้รับผลบกระทบหนักเหมือนบางพื้นที่ จากนี้ไปกรรมการฯชุดนี้จะต้องช่วยกัน ทำให้เศรษฐกิจกลับคืนมา โดยตัวเองจะไปทำหน้าที่ประธานหอภาคอีสาน

โดยให้นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง อดีตรองประธานหอฯ ในฐานะผู้อาวุโส ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เพื่อเลือกประธานหอฯตามระเบียบ และนายสมศักดิ์ฯก็ประกาศ ทำหน้าที่กรรมการหอฯเป็นสมัยสุดท้าย พร้อมร่วมกับกรรมการชุดนี้ ผลักดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้ามาสานต่องานที่รุ่นก่อนๆทำไว้ โดยในปีนี้มีกรรมการฯคนรุ่นใหม่เข้ามามาก พร้อมเสนอให้เมื่อเลือกประธานฯแล้ว ให้สิทธิประธานเลือกคณะทำงานเอง โดยไม่ต้องมีการโหวตในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเพื่อการทำงานคล่องตัวมากขึ้น

ในการประชุมนายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล กรรมการฯ และอดีตรองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี สมัยที่ผ่านมา เสนอชื่อนายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ อดีตรองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี หลายสมัย มีประสบการณ์ด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน (ธนาคารกรุงเพท จำกัด และ กลุ่มทีสโก้) เป็นประธานหอการค้า จ.อุดรธานี สมัยที่ 19 โดยมีคณะกรรมการฯยกมือรับรองเกินกว่า 3 ท่าน โดยไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นขึ้นมาแข่งขัน ประธานชั่วคราวถามที่ประชุม มีผู้เสนอตัวเองเป็นประธานฯหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครเสนอตัว นายวันชัยฯ จึงเป็นประธานหอการค้า จ.อุดรธานี สมัยที่ 19

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี อายุ 66 ปี เคยมีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารกรุงเทพ จากนั้นมาเป็น ผจก.ห้องค้าหลักทรัพย์เครือทิสโก้ จ.อุดรธานี แม้ห้องค้าหลักทรัพย์ใน จ.อุดรธานี จะปิดตัวลงไปกว่า 10 แห่งจากสภาพเศรษฐกิจ แต่ “ทิสโก้” ยังคงเปิดให้บริการถึงปัจจุบัน พร้อมเปิดธนาคารเครือทิสโก้เพิ่ม โดยนายวันชัยฯ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ดูแลบริหารทั้งสองส่วน จนกระเกษียณอายุ 55 ปี ได้รับการต่ออายุทำงานอีก 8 ปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการ และที่ปรึกษา จนอายุ 63 ปี

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ เป็นกรรมการหอการค้าตั้งแต่ปี 2538 จากการชักชวนของนายสมชัย ไกรครุทรี อดีตประธานหอการค้า จ.อุดรธานี โดยเข้ามาช่วยงานด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน และเป็นกรรมการฯติดต่อกันมาทุกสมัย จนได้รับความเชื่อถือทำหน้าที่รองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี มาโดยตลอด หลังเกษียณจาก “เครือทิสโก้” นายวันชัยฯ มีเวลามาทำงานให้หอการค้า จ.อุดรธานี มากขึ้น พร้อมลงทุนทำธุรกิจจัดสวนชื่อ “วนาการ์เด้นดีไซน์” ซอนเวียงพิงค์ ถ.อุดรดุษฎี เขตเทศบาลนครอุดรธานี และปฏิเสธไปบริหารงาน บริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ จนถูกทาบทามเป็นประธานหอการค้า จ.อุดรธานี

นายวันชัยฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ผู้บริหาร-คณะกรรมการฯ ที่ผ่านมามีผลงานดีทุกสมัย โครงการต่าง ๆผ่านไปด้วยดี สมัยนี้เราก็จะสานต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะ “เหมือนเดิม-สานต่อ-พัฒนา” พร้อมแต่งตั้ง นายศราวุธ คงประสานการ เลขาฯ , นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิก , นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ปฏิคม , นายภานะพงษ์ โลห์สีทอง นายทะเบียน และนายปิติ ธรณนิธิกุล ประชาสัมพันธ์ และเชิญให้นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคอีสาน มาเป็น “ประธานอาวุโสหอการค้า จ.อุดรธานี” ที่ล้อเลียนตำแหน่งมาจากหอการค้าไทย ส่วนตำแหน่งรองประธานหอการค้า จะขอไปทาบทามอีกครั้ง

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี สมัยที่ 19 เปิดเผยว่า แผนงานที่ทำอยู่ก็เดินหน้าต่อ งานที่จะทำเร่งด่วนคือเศรษฐกิจหลังผ่านโควิด-19 เราหนุนการ “เปิดเมือง” ให้ผู้คนเดินทางมาอุดรธานีมากขึ้น ในมาตรการของเมืองให้ปลอดภัย การจับจ่ายซื้อของก็จะมากขึ้น รวมไปถึงการเปิดพรมแดน สปป.ลาว หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ขณะที่รถไฟจากจีนจะเข้ามาถึง สปป.ลาว ปลายปีนี้ หอการค้าฯจะตั้งทีมงานขึ้นมาเรื่องจีนเฉพาะ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลายโปรเจค มีทีมงานดูแล 4-5 คน บางโปรเจคอาจจะมีรองประธานหลายคน หรือมีคนนอกมาช่วย นอกจากนี้งานสำคัญที่ต้องทำ คือการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้น……

บทความก่อนหน้านี้ทบ.เปิดทางอ่างห้วยปากแบ่งเกิดเร็วขึ้น
บทความถัดไปพายุถล่ม อ.หนองแสง 2 ตำบล 110 หลังคา