วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดรฯลมนิ่งเตรียมรับมือ PM 2.5 พุ่ง

อุดรฯลมนิ่งเตรียมรับมือ PM 2.5 พุ่ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวินทร์ รองผู้ว่าฯอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันอังคารทุกสัปดาห์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในห้อง และมีคณะทำงานทั้ง 20 อำเภอ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ และประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาออกประกาศมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง

ที่ประชุมได้ร่วมรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศ หรือ PM 2.5 ของ จ.อุดรธานี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี-ปานกลาง-เริ่มกระทบสุขภาพ พบสถานการณ์น่าเป็นห่วง จากไฟป่าในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ เกิดขึ้นสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยตรวจพบจากจุด “ฮอดสปอร์” จากดาวเทียวจีสด้า เมื่อส่งทีมดับไฟฟ้าเข้าพื้นที่ ไฟป่าที่เกิดขึ้นดับไปก่อนแล้ว ส่วนการเผาตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยว หรือเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ก็ตรวจพบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และส่งผลต่อคุณภาพอากาศ จุดเกิดฮอดสปอต ที่อำเภอนายูง , น้ำโสม , หนองแสง , หนองวัวซอ และโนนสะอาด

รวมทั้งรายงานการจัดการต้นกำเนิดฝุ่น อาทิ ขนส่ง จ.อุดรธานี ตรวจจับรถควันดำพื้นที่เป้าหมาย , ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี ตรวจแนะนำยังไม่ดำเนินคดี รถควันดำ-ไฟป่า-เผาพื้นที่การเกษตร , สนง.อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ตรวจโรงงานน้ำตาล ที่มี “หม้อต้ม” และกิจการผสมปูนสำเร็จ ไม่พบการกระทำผิด , สนง.สาธารณะสุข จ.อุดรธานี ให้ รพ.สต.ร่วมมือกับชุมชนทำความสะอาด และ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี แนะนำชาวไร่อ้อย บ.เครือซีเมนต์ไทย ตั้งจุดรับซื้อใบอ้อยที่ อ.กุมภวาปี

สำหรับพยากรณ์คุณภาพอากาศ หรือคาดกาลในช่วง 7 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศ PM 2.5 ก็ยังไม่ระบุลงไปในระดับอำเภอ ทำได้เพียงในภาพรวมของ จ.อุดรธานี ในส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา เห็นว่าอุดรธานีจะมีปัญหา “ลมสงบ” เกิดสภาพอากาศไม่เคลื่อน ไม่มีการหมุนเวียนอากาศ แนวโน้มคุณภาพอากาศอาจจะมีปัญหา น่าจะต้องเตรียมรับกับสถารณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สนง.ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี พยากรณ์ 7 วันข้างหน้า ของอุดรธานีว่า ยังพยากรณ์คุณภาพอากาศในภาพรวมว่า ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าของ จ.อุดรธานี จะมีคุณ ภาพอากาศอยู่ในระดับ “สีเหลือง” หรืออยู่ในระดับปานกลาง ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังปัจจัยอื่นแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการเกิดไฟป่า-เผาในที่โล่ง ซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้จะน้อยกว่าปี 64 ก็ตาม

นายเจนเจตน์ เจนนาวินทร์ รองผู้ว่าฯอุดรธานี กล่าวสรุป ให้หน่วยงานเพิ่มความเข้ม เช่น เกษตรสหกรณ์ จ.อุดรธานี ประสานความร่วมมือกับ บ.เครือซิเมนต์ไทย กระจายการรับซื้อใบอ้อย เพื่อลดการเผยไร่อ้อยลง , ให้อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ทำแผนตรวจ รง.อุตสาหกรรม มากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ตรวจทั้งคสัน-ฝุ่น และเพิ่มกลิ่นเข้าไปด้วย , เกษตร และเกษตรสหกรณ์จังหวัด รายงานพื้นที่ไร่อ้อยที่ยังไม่ตัด ให้นายอำเภอนั้น ๆ เพื่อพูดคุยกับเจ้าของไร่ไม่ให้เผา

“ อุดรธานีกำลังจัดทำร่างประกาศ “กำหนดพื้นที่ห้ามเผา” ในช่วงเดือนมีนา-เมษา-พฤษภา ตาม พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อยกร่างและกรรมการเห็นชอบ ผอ.ศูนย์ฯ หรือ ผู้ว่าจะลงนามในประกาศ และ ปภ.อุดรธานี ส่งไปให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะมีผลบังคับใช้ในระดับจังหวัด อำเภอ และอปท.ต่อไป ”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments