วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผู้ว่าฯแจง สว.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ว่าฯแจง สว.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

อุดรธานีแจงวุฒิสภา จัดทำ 6 ประเด็นการพัฒนา 21 โครงการ งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานสรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ต้อนคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาตามโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย บริหารราชการแผ่นดิน ตามบทบาทอำนาจหน้าที่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่หนองคาย ทำให้การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จากความเป็นศูนย์กลางภาคอีสานตอนบน เปลี่ยนเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีสนามบินที่มีเที่ยวบิน 50 เที่ยว/วัน ที่บินไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภาพัทยา เชียงใหม่ เชียงราย มีผู้ใช้บริการปีละ 2.5 ล้านคน

ประชาชนประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เดินทางมายังอุดรธานี ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งความเป็นศูนย์กลางการค้าปลีก ค้าส่ง มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีสถานพยาบาลที่มีความทันสมัย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และในอนาคตเมื่อมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ที่บึงกาฬเสร็จสิ้น จะมีการตัดถนนเส้นใหม่จากอุดรธานี –บึงกาฬ สามารถเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว และเวียดนามได้อย่างสะดวก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุดรธานี จัดทำ 6 ประเด็นการพัฒนา 21 โครงการ 71 กิจกรรม งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพ ด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments