นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่มีราษฎรบ้านสามพร้าว ม.12 ต.สามพร้าว อ.เมือง ยืนหนังสืออุทธรณ์คัดค้านการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “โคกขุมปูน” รวม 500 ไร่ ริมถนนฝั่งทิศเหนือ บ.สามพร้าว-มรภ.อุดรธานี เพื่อสร้างวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วิทยาเขตอุดรธานี ให้เหตุผลว่าราษฎรเข้าอาศัยและทำกินมา 3 ช่วงอายุ ก่อนที่ทางราชการขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เมื่อ 21 กุมภาพันธุ์ 2565

“ ทางราชการได้ปฏิบัติระเบียบ และกฎหมายกำหนด เมื่อมีส่วนราชการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์โคกขุมปูน ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนให้ อบต.สามพร้าว ออกประกาศให้ผู้ในพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ย้ายออกจากพื้นที่ หรือมายื่นอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งมีราษฎรรวมตัวมายื่นเอกสารอุทธรณ์ชุดแรก 147 ราย โดยทางราชการพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้เดินทางลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงเอง และยอมรับว่ามีราษฎรอาศัยอยู่จำนวนมาก ”

นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวต่อว่า อำเภอเมืองอุดรธานีได้ประชุมคณะทำงาน จาก สนง.ดินอำเภอเมือง , สนง.ที่ดิน จ.อุดรธานี , อบต.สามพร้าว และฝ่ายปกครอง ซึ่งในการตรวจสอบเอกสารอุทธรณ์เบื้องต้น เห็นควรให้จัดทำ “แบบฟอร์มกลาง” ให้ราษฎรผู้ยื่นอุทธรณ์ เรียงลำดับเอกสารในทางเดียวกัน และมอบหมายให้ อบต.สามพร้าว แจ้ไปยังผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 147 ราย มารับแบบฟอร์มกลาง เพื่อกรอกข้อมูล และเรียงลำดับเอกสารใหม่ ซึ่งก็เป็นข้อมูลเดิมที่ยื่นมาแล้ว เพียงเรียงลำดับใหม่ ที่สะดวกในการทำงาน และตรวจสอบพิจารณา

นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ราษฎรที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์เพิ่ม สามารถยื่นได้ที่ อบต.สามพร้าว คณะทำงานงานร่วมก็จะตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มจากราษฎร แล้วจะรวบรวมเอกสารส่งให้ คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายพิจารณา คาดว่าจะต้องใช้เวลารวบรวม และพิจารณาพอสมควร ใครที่มีพยานหลักฐานอะไร ขอให้นำเสนอเข้ามา

ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกขุมปูนสาธารณประโยชน์” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 11026 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เนื้อที่ 4,649 ไร่ ในปี 2562 มีพระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน มอบที่สาธารณฯ 2,090-3-45 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

จากนั้นมีมติมอบที่สาธารณประโยชน์ที่เหลือบางส่วน ด้านขวาของถนนสามพร้าว-มรภ.อุดรธานี ให้หน่วยงานราชการอีกหลายหน่วย ที่อยู่ระหว่างดำเนินตามขั้นตอนกฎหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของ อปท.พื้นที่แล้ว อาทิ สนามกีฬาอุดรธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 267 ไร่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ สนง.สาธารณสุข อ.เมือง , สนง.เขตสุขภาพที่ 8 , สนง.ควบคุมโรคที่ 8 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับงบประมาณ มาก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้ว

และต่อมา อปท.ในพื้นที่ได้เห็นชอบมอบที่ดิน “โคกขุมปูน” ฝั่งซ้ายถนนสามพร้าว-มรภ.อุดรธานี หรือบริเวณที่ทิ้งขยะเดิมไม่เกิน 50 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ที่ยังไม่มีการก่อสร้าง หน่วยงานด้านสาธารณสุข ก็ขอใช้เป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายนถนน บ.สามพร้าว – มรภ.อุดรธานี จำนวน 500 ไร่ ดำเนินการโครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข แต่ครั้งนี้มีประชาชนออกมาคัดค้าน

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯนำประกาศจุดยืน “งดให้-งดรับ”
บทความถัดไปกรมท่าอากาศยานยังปรับปรุงสนามบินอุดรฯต่อ