วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกท่องเที่ยวเวทีพัฒนาหนองสิม62ล้าน แนะใช้พื้นที่สมดุล

เวทีพัฒนาหนองสิม62ล้าน แนะใช้พื้นที่สมดุล

เวทีรับฟังความคิดเห็นพัฒนา “หนองสินรอบสอง” ทน.อุดรธานี กรมท้องถิ่นอุดหนุน 47.2 ล นครอุดรเติม 15 ล. ภายใต้ 9 แนวคิด เกิด 15 แผนงาน หลังใช้งานมากว่า 19 ปี ชาวบ้านแนะใช้ใช้พื้นที่เกิดการต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมกระจุกอยู่ด้านเดียว

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สวนสาธารณะหนองสิม เทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น “ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณหนองสิม” มีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร นำส่วนงานเกี่ยวข้องชี้แจงโครงการ ก่อนเปิดโอกาสให้ประชาชน ที่มาร่วมในเวทีเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ขณะมีการถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊กไลด์ของ ทน.อุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า “สิมกลางหนอง” เป็นสถานที่เคารพนับถือของชุมชน เมื่อปี 42 ได้ปรับปรุงครั้งแรกวงเงิน 50 ล้านบาท มีสภาพทรุดโทรมหลังใช้งานมา 19 ปี ถึงเวลาที่ได้รับการปรับปรุง จากงบอุดหนุนกรมการปกครองท้องถิ่น 47.2 ล้านบาท ทน.อุดรธานีลงทุนเพิ่ม 15 ล้านบาท ภายใต้ 9 แนวคิด คือ ออกกำลังกาย , พักผ่อน , ดูแลสุขภาพอนามัย , แหล่งเรียนรู้ , แหล่งน้ำ-สัตว์-พืช , จัดกิจกรรม , ป้องกันน้ำท่วม , สถานที่จอดรถ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความคิดเห็นจากประชาชนจะทำให้สมบูรณ์ขึ้น

นายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักช่าง ทน.อุดรธานี กล่าวว่า หลักคิดในการออกแบบ พื้นที่ใช้สอยผสมผสาน โดยกลุ่มงานของ ทน.อุดรธานี ร่างแบบปรับปรุงมี 15 รายการ คือ ขยายทางรอบหนองสิมเป็น 5 ม.ยาวประมาณ 1,300 ม. แยกเป็นเลนจักรยาน 2 ม. เลนวิ่ง 3 ม. (แยกสีเลน) , เพิ่มลานจอดรถในจุดต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถ “ซิตี้บัส” ตามการศึกษาของ สนข. , ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยมากขึ้น , ปรับปรุงป้ายสวนสาธารณะ , ปรับปรุงศาลารอบหนองสิม 5 หลัง

ปรับปรุงสะพานเชื่อมสวนปู่หนองสิม , ปรับปรุงบันไดลงหนองน้ำ , ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชายหญิง-ผู้สูงอายุ-คนพิการ) , อาคารบริการประชาชน และลานจำหน่ายสินค้า , สถานีสูบน้ำ , ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ , อนุรักษ์ต้นไม้เดิม 622 ต้น เพิ่มต้นไม้ใหม่ 6,094 ต้น , ไฟฟ้าส่องสว่างเสาสู่-เสาเตี้ย , ซีซี.ทีวี. และระบบระบายรอบหนองสิม ให้น้ำฝนไหลลงหนองสิม แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยเติมน้ำลงในหนอง

ขณะประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยในการปรับปรุง และเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การปรับปรุงต้องตอบสนองความต้องการ ขณะหนองสิมมีปัญหาการใช้พื้นที่ไม่ต่อเนื่อง มีการใช้พื้นที่เพียงด้านเดียว จนเกิดสภาพแออัดกระทบจราจร น่าจะให้ความสำคัญใช้พื้นที่ยังไม่ใช้งาน , ขอขยายถนนด้านเหนือ-ตะวันออก , ขอเพิ่มที่จอดรถถนนด้านศูนย์ฯสาธารณสุข ทำให้การจราจรแออัดและอุบัติเหตุ , การเพิ่มพื้นที่บันใดลงหนองน้ำด้านศาลปู่หนองสิม , การเพิ่มที่กั้นสำหรับเด็กบางส่วนบริเวณบันใดลงน้ำ , ขอน้ำพุเติมออกซิเจนในน้ำ , ปลูกต้นไม้พื้นถิ่น มันปลา-พะยอม-ทองกวาว-งิ้วผา , อนุญาตให้ประชาชนใช้ศาลาให้คุ้มค่า , ขอป้อมยามหรือตำรวจ , ออกระเบียบควบคุมพื้นที่ค้าขาย และรายงานความคืบหน้าโครงการต่อเนื่อง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments