เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมกับนายดุสิต ทองทา สหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรธานี” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 ณ ลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดี.ทาวน์อุดรธานี ภายในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการจำลอง จัดแสดงโมเดลเสมือนจริง การเสวนา เรื่องศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนายั่งยืน , การจัดแสดง-จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์-เครือข่าย และความบันเทิง ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา

นายดุสิต ทองทา สหกรณ์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า นอกจากการจัดแสงและจำหน่ายสินค้า ของสหกรณ์ในพื้นที่อุดรธานี ยังมีสินค้าจากเครือข่ายรวมมากกว่า 220 ราย ผู้มาร่วมงานยังจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ อาทิ การแสดงนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสหกรณ์ยั่งยืน โมเดลจำลองนิทรรศการเหมือนจริง “โครงการพระราชดำริหุบกะพง เพชรบุรี- สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี- ลานวิถีเกษตรกรรมชาวสหกรณ์-เกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล”

“ ทุกวันจะมีเวทีเสวนาลานวิถีเกษตรกรรม ในหัวข้อเรื่อง ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรแปลงใหญ่กับการสหกรณ์ – ไทยนิยม ยั่งยืน – การตลาดยุคใหม่ , การสอนวิชาชีพ ไข่เค็มสมุนไพร – น้ำยาล้างจาน สบู่ แชมพู – น้ำมันหอมระเหย สเปรย์สมุนไพร – ตกแต้งกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ , กิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูกวันละ 3 รอบ และเวทีความบันเทิงจากศิลปินช่วงกลางคืน ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ ที่ต้องเดินหน้าด้วยงบประมาณ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระจายรายได้สู่ฐานราก ด้วยการเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป ทำให้เราต้องกระตุ้นภาคการเกษตร ส่งเสริมในการตลาดนำการผลิต จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า นำผู้ผลิตมาพบผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ค้ารายอื่นๆ เราออกไปแสดงสินค้าที่กรุงเทพ ต่างจังหวัด และพื้นที่เราเอง จังหวัดอื่นก็มาจัดงานในพื้นที่เราด้วย ก็ทำให้อุดรธานีส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็งไปด้วย โดยการจัดงานของสหกรณ์ครั้งนี้ จะได้เป็นเวทีถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 กระตุ้นให้เกิดเกษตรใหม่ๆมากขึ้น