เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ 17 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 หนองนาคำ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี พ.ต.ท. พงษ์อินทร์ อินทรขาว , พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ , พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบกับ “กลุ่มรักษ์หนองนาคำ” ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนประชาชนที่อยู่อาศัยรอบโรงงานแปรรูปยางพาราของ บ.วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จก. และ บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จก. (มหาชน) สาขาอุดรธานี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น และเสียงดัง ยาวนานมากกว่า 7 ปีแล้ว

โดยกลุ่มรักษ์หนองคำ ได้แจ้งถึงความคืบหน้า หลังจากผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ชี้แนวทางแก้ไข 3 ครั้ง พบหลายหน่วยงานเร่งแก้ไข แต่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม มีบางหน่วยงานล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ทางกลุ่มฯได้ทำหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ 18 ก.ค.61 ขอข้อมูลประชาชนเข้ารับบริการ ที่ รพ.สต.หนองนาคำ และ รพ.สต.หนองใส ยังไม่ได้รับข้อมูล , 19 พ.ย.61 แจ้งอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ขอให้ระงับการทดลองเครื่องจักร โรงงานที่ 3 ของ บ.วงษ์บัณฑิต จก. , 21 พ.ย.61 แจ้งผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ขอให้ระงับการทดลองเครื่องจักร โรงงานที่ 3 ของ บ.วงษ์บัณฑิต จก. และ 26 พ.ย.61 แจ้งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอให้ระงับการทดลองเครื่องจักร โรงงานที่ 3 ของ บ.วงษ์บัณฑิต จก.

พร้อมกันนี้กลุ่มรักษ์หนองนาคำ ได้แจ้งถึงความต้องการของกลุ่มฯ 13 ข้อ คือ ให้ตรวจสอบแก้ไขจุดรั่วของกลิ่นจากเตาอบ , ให้ตรวจสอบบำรุงรักษาการบวมน้ำของไบโอฟินเตอร์ จนไม่สามารถดูดซับกลิ่นได้ , ให้ทั้ง 2 โรงหยุดเดินเครื่อง 22.00-04.00 น. และวันอาทิตย์ , ให้โรงงานแก้ไขกลิ่นที่เกิดจากกองวัตถุดิบ , กรณีการเกิดกลิ่น ให้กรรมการชุมชน-หมู่บ้าน แจ้งโรงงานทันทีเพื่อทำตามข้อตกลง , ให้ อบต.หนองนาคำ บังคับใช้กฎหมาย ตาม ม.28 พรบ.สาธารณสุข อย่างจริงจัง , ให้ระงับการทดลองเครื่องโรงงานที่ 3 ของ บ.วงษ์บัณฑิต จก. , ให้ตรวจสอบแก้ไขน้ำเสียรั่วซึมลงห้วยโสกโปร่ง , ให้ชดเชยความเสียหายของนาข้าวของประชาชน จากน้ำเสียรั่วไหลลงไปในนาข้าว , ให้ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ จุดน้ำเสียไหลลงนาข้าว และห้วยโสกโปร่ง และให้คณะทำงานด้านสุขภาพ ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ การเจ็บ ป่วย ตาย ของประชาชน 3 หมู่บ้าน…