เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2563 บริเวณศาลาในวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง พระอธิการสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด พร้อมกับ พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง ร่วมรับคืนพื้นที่กุฏิพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และวัตถุพยานของมีค่า ที่ตำรวจเก็บไว้ในวันเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากเห็นว่าได้วัตถุพยานเพียงพอแล้ว มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก สนง.พระพุทธศาสนาอุดรธานี , สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี่ , ตำรวจ ภ.จว.อุดรธานี และ สภ.เมืองอุดรธานี ร่วมในการ

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินพระอาจารย์สุดใจ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ คณะศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์ และฆราวาส ร่วมตรวจสอบทรัพย์สิน ที่บรรจุอยู่ภายในถุงเพื่อคัดแยกรวม 6 ถุง ประกอบด้วย ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ทั้งที่ถูกไฟไหม้และไม่ถูกไฟไหม้ เตรียมส่งมอบให้กองทุนสำรองเงินตรา และเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ , ธนบัตรที่ถูกเพลิงไหม้บางส่วน และเหรียญบูชา

จากนั้นพระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ร่วมกับนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จาก สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี เข้าตรวจสอบกฏิพระอาจารย์สุดใจ ฯที่ถูกเพลิงไหม้ พบว่าความร้อนของไฟ ทำให้พระบูชาเนื้อโลหะละลายเสียหาย การตรวจค้นมุ่งเน้นไปที่ห้องจำวัดพระอาจารย์สุดใจ

ซึ่งก่อนหน้านี้พระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้อ่านประกาศของวัด 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในกิจการงานของวัดป่าบ้านตาด ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ วัดป่าบ้านตาด 6 รูป คือ พระบํารุง นวพโล , พระบัณฑิต ธีรธัมโม , พระนรากตรักโข , พระสุลาน ปภัสสโร , พระสุริยันต์ วรคุโณ และพระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ เพื่อให้วัดป่าบ้านตาด มีบรรยากาศแห่งสามัคคีธรรม ร่วมกันรักษาข้อวัตรปฏิบัติ และปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์

การลงนามหนังสือวัดป่าบ้านตาดหรือการสั่งการใดๆในนามวัด จึงให้คณะสงฆ์ดังกล่าวมีส่วนร่วมด้วย ตามแต่รักษาการเจ้าอาวาสจะเห็นสมควร , คณะกรรมการการเงินของวัด และผู้ทําหน้าที่ต่างๆ อาทิ ตรวจนับ ฝากปัจจัย รวมถึงผู้ทําใบอนุมัติ ขอเบิกจ่ายเสนอต่อรักษาการเจ้าอาวาส และการอื่นๆ ให้ดําเนินงานต่อไปตามที่เคยปฏิบัติมา โดยไวยาวัจกรที่วัดแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่เฉพาะงานเกี่ยวกับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ไม่รวมกิจการงานของวัดในส่วนอื่น

ส่วนฉบับที่สอง เรื่อง ข้อปฏิบัติของสงฆ์ในการรับมอบบริขาร และสิ่งของของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 1.เครื่องอัฐบริขารและสิ่งของส่วนตัวหลวงพ่อสุดใจฯ ให้คณะสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้ง 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษา 2.อัฐิข้อนิ้วเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว (หากพบว่ามี) ให้พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา 3.โฉนดที่ดินวัด ถือเป็นทรัพย์สินของวัด ให้พระนรา กตรักโข และพระสุลาน ปภัสสโร เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา

4. ทองคำถวายเพื่อโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หรือทองคำถวายเพื่อโครงการสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงตามปณิธานองค์หลวงตา ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้พิจารณาแยกประเภทส่งมอบถวายแต่ประธานสงฆ์ประจำโครงการนั้นๆ 5.สิ่งของอื่น ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การดำเนินการในแต่ละกรณี ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำใบรายงานผลแจ้งแก่รักษาการเจ้าอาวาสวัด

พระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ยังแจ้งต่อพระสงฆ์และญาติโยมว่า เงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชน ในงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 20.5 ล้านบาท ได้สงเคราะห์ตามรายการ ประกอบด้วย , ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเพลิงศพหลวงพ่อสุดใจฯ 2 ล้านบาท , พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 2 ล้านบาท , มูลนิธิเสียงธรรมฯ 2 ล้านบาท 4.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนสำรองเงินตรา) 2.5 ล้านบาท , ให้ รพ.ศิริราช 2 ล้านบาท , รพ.ศรีนครินทร์ 1 ล้านบาท1,00,000 บาท 7. รพ.ศูนย์อุดรธานี รถพยาบาล 2.5 ล้านบาท , รพ.กองบิน 23 รถพยาบาล 2.5 ล้านบาท , รถ 6 ล้อ รับส่งนักเรียน รร.บ้านตาด 1.76 ล้านบาท ,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัดป่าบ้านตาด 2 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อบูชาคุณความดีอย่างไม่มีประมาณของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน…

บทความก่อนหน้านี้ปธ.หอ ชี้หยุด“ซิตี้บัส”สะท้อนภาครัฐต้องเปลี่ยน
บทความถัดไปเวทีขยับยูเทินตลาดเมืองทองติดไฟสัญญาณ