วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Google search engine
หน้าแรกศิลปวัฒนธรรม20.5 ล้านงานพระอาจารย์สุดใจสงเคราะห์โลก

20.5 ล้านงานพระอาจารย์สุดใจสงเคราะห์โลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2563 บริเวณศาลาในวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง พระอธิการสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด พร้อมกับ พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง ร่วมรับคืนพื้นที่กุฏิพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และวัตถุพยานของมีค่า ที่ตำรวจเก็บไว้ในวันเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากเห็นว่าได้วัตถุพยานเพียงพอแล้ว มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก สนง.พระพุทธศาสนาอุดรธานี , สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี่ , ตำรวจ ภ.จว.อุดรธานี และ สภ.เมืองอุดรธานี ร่วมในการ

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินพระอาจารย์สุดใจ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ คณะศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์ และฆราวาส ร่วมตรวจสอบทรัพย์สิน ที่บรรจุอยู่ภายในถุงเพื่อคัดแยกรวม 6 ถุง ประกอบด้วย ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ทั้งที่ถูกไฟไหม้และไม่ถูกไฟไหม้ เตรียมส่งมอบให้กองทุนสำรองเงินตรา และเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ , ธนบัตรที่ถูกเพลิงไหม้บางส่วน และเหรียญบูชา

จากนั้นพระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ร่วมกับนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จาก สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี เข้าตรวจสอบกฏิพระอาจารย์สุดใจ ฯที่ถูกเพลิงไหม้ พบว่าความร้อนของไฟ ทำให้พระบูชาเนื้อโลหะละลายเสียหาย การตรวจค้นมุ่งเน้นไปที่ห้องจำวัดพระอาจารย์สุดใจ

ซึ่งก่อนหน้านี้พระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้อ่านประกาศของวัด 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในกิจการงานของวัดป่าบ้านตาด ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ วัดป่าบ้านตาด 6 รูป คือ พระบํารุง นวพโล , พระบัณฑิต ธีรธัมโม , พระนรากตรักโข , พระสุลาน ปภัสสโร , พระสุริยันต์ วรคุโณ และพระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ เพื่อให้วัดป่าบ้านตาด มีบรรยากาศแห่งสามัคคีธรรม ร่วมกันรักษาข้อวัตรปฏิบัติ และปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์

การลงนามหนังสือวัดป่าบ้านตาดหรือการสั่งการใดๆในนามวัด จึงให้คณะสงฆ์ดังกล่าวมีส่วนร่วมด้วย ตามแต่รักษาการเจ้าอาวาสจะเห็นสมควร , คณะกรรมการการเงินของวัด และผู้ทําหน้าที่ต่างๆ อาทิ ตรวจนับ ฝากปัจจัย รวมถึงผู้ทําใบอนุมัติ ขอเบิกจ่ายเสนอต่อรักษาการเจ้าอาวาส และการอื่นๆ ให้ดําเนินงานต่อไปตามที่เคยปฏิบัติมา โดยไวยาวัจกรที่วัดแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่เฉพาะงานเกี่ยวกับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ไม่รวมกิจการงานของวัดในส่วนอื่น

ส่วนฉบับที่สอง เรื่อง ข้อปฏิบัติของสงฆ์ในการรับมอบบริขาร และสิ่งของของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 1.เครื่องอัฐบริขารและสิ่งของส่วนตัวหลวงพ่อสุดใจฯ ให้คณะสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้ง 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษา 2.อัฐิข้อนิ้วเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว (หากพบว่ามี) ให้พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา 3.โฉนดที่ดินวัด ถือเป็นทรัพย์สินของวัด ให้พระนรา กตรักโข และพระสุลาน ปภัสสโร เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา

4. ทองคำถวายเพื่อโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หรือทองคำถวายเพื่อโครงการสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงตามปณิธานองค์หลวงตา ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้พิจารณาแยกประเภทส่งมอบถวายแต่ประธานสงฆ์ประจำโครงการนั้นๆ 5.สิ่งของอื่น ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การดำเนินการในแต่ละกรณี ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำใบรายงานผลแจ้งแก่รักษาการเจ้าอาวาสวัด

พระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ยังแจ้งต่อพระสงฆ์และญาติโยมว่า เงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชน ในงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 20.5 ล้านบาท ได้สงเคราะห์ตามรายการ ประกอบด้วย , ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเพลิงศพหลวงพ่อสุดใจฯ 2 ล้านบาท , พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 2 ล้านบาท , มูลนิธิเสียงธรรมฯ 2 ล้านบาท 4.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนสำรองเงินตรา) 2.5 ล้านบาท , ให้ รพ.ศิริราช 2 ล้านบาท , รพ.ศรีนครินทร์ 1 ล้านบาท1,00,000 บาท 7. รพ.ศูนย์อุดรธานี รถพยาบาล 2.5 ล้านบาท , รพ.กองบิน 23 รถพยาบาล 2.5 ล้านบาท , รถ 6 ล้อ รับส่งนักเรียน รร.บ้านตาด 1.76 ล้านบาท ,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัดป่าบ้านตาด 2 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อบูชาคุณความดีอย่างไม่มีประมาณของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments