วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกศิลปวัฒนธรรมชาวอุดรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

ชาวอุดรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพสกนิกรชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 07.00 น. ที่ลานปูนพลับพลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี บริเวณประตูไทย-จีน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

โดยได้รับเมตตาจาก พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ สามเณร 87 รูป รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาว-หวานและน้ำดื่ม จากประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่าเดินทางมาลงนามถวายพระพรตลอดทั้งวัน

พร้อมได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางบุญโกฏ ยศสงคราม นางถนอมใจ มุลาลี นางวาสนา ศรีเข้ม (แม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ) นางวัชชิราภรณ์ ไชยอุบล นางสง่า พิมพ์ศรี นางประพิณ จิตรคาม นางประนอม หล้าหมอก (แม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ) นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังได้คัดเลือกนางอำนวย ลือชัยประสิทธิ์ (แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร) และนางฉายา ตยางคนนท์ (แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม) เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุดรธานี ในส่วนภูมิภาค

เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” และพร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียง

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2519 มีดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่ ซึ่งวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments