ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)จังหวัดอุดรธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชากร 1,583,092 คน มีเขตเลือกตั้ง 8 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ได้ 8 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,176 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,218,649 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 826,666 คน คิดเป็น 67.83 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 49,647 บัตร คิดเป็น 6.01 เปอร์เซ็นต์ บัตรไม่เลือก 8,393 บัตร คิดเป็น 1.01

ผู้สมัครที่มีคะแนนอันดับ 1 แต่ละเขต

เขต 1 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย นายศราวุธ เพชรพนมพร 30,963 คะแนน
เขต 2 เบอร์ 10 พรรคเพื่อไทย นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 32,587 คะแนน
เขต 3 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย นายขจิตร ชัยนิคม 36,728 คะแนน
เขต 4 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย นางอาภรณ์ สาราคำ 47,734 คะแนน
เขต 5 เบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 40,271 คะแนน
เขต 6 เบอร์ 15 พรรคเพื่อไทย นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น 41,308 คะแนน
เขต 7 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 46,335 คะแนน
เขต 8 เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย นางเทียบจุทา ขาวขำ 58,318 คะแนน

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อน 3 กรกฎาคม 2554 จำนวน ส.ส.9 คน หน่วยเลือกตั้ง 2,149 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,126,001 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 779,327คน คิดเป็น 69.21 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 27,029 บัตร คิดเป็น 3.47 เปอร์เซ็นต์ บัตรไม่เลือก 21,544 บัตร คิดเป็น 2.76 เปอร์เซนต์

หากเปรียบเทียบความแตกต่าง คะแนนของแต่ละผู้สมัครไม่ได้ เพราะมีปัจจัยไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครบางเขตเปลี่ยนแปลง , เขตเลือกตั้งลดลง , พื้นที่ใหม่กว้างขึ้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละเขตเพิ่มขึ้น และยังมีพรรคใหม่เกิดขึ้น แต่หากเอาพรรคเพื่อไทยเป็นตัวตั้ง ในฐานะแชมป์เจ้าของพื้นที่ เปรียบเทียบการเลือกตั้งเมื่อ 3 ก.ค.54 กับ 24 มี.ค.62 จะเห็นคะแนนได้อย่างมีนัยยะว่า พรรคเพื่อไทยแม้จะมีคะแนนนิยมสูงสุดใน จ.อุดรธานี แต่ก็ไม่ได้มีคะแนนถล่มทลายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

ในการเลือกตั้ง 3 ก.ค.54 พรรคเพื่อไทยมีคะแนนรวม ส.ส.9 คน 560,107 คะแนน จากคะแนนของแต่ละเขต คือ 48,482 , 68,249 , 62,676 , 52,291 , 70,461 , 56,726 , 71,845 , 72,729 และ 56,648 ตามลำดับ พอมาถึงการเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 คะแนนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้ง 8 เขต มีคะแนน 334,256 คะแนน ลดลงจากเดิม 278,152 คะแนน ทั้งนี้พรรคใหม่ที่มีคะแนนตามมา คือ พรรคอนาคตใหม่ 134,850 คะแนน และพรรคพลังประชารัฐ 96,053 คะแนน