สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษา การแก้ไขปัญหาจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ เมืองอุดรธานี หลังจาก ทน.อุดรธานี ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาในส่วนเฉพาะเขต ทน.อุดรธานี โดยประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไปเมื่อ 16 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี และมารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ซึ่งทีมงานข่าวของเราได้นำเสนอไป

จากนั้น สนข.มีการประชุมความคืบหน้าที่ สนข.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และมาประชุมกลุ่มย่อยเชิงลึก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี กับผู้ประกอบการรถโดยสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการรถสองแถว ผู้ประกอบการ City Bus ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เป็นต้น เพื่อรวบรวมความเห็นและประเด็นข้อกังวล ของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีต่อการศึกษาโครงการ

สนข.สรุปว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี และยินดีเป็นระบบเสริม (Feeder) ให้กับระบบหลัก โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ แก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียน-ยูดี ทาวน์ , ถนนขนานทางรถไฟ , ถนนริมรั้วสนามบิน , ควบคุมดูแลรถผิดกฎหมาย , ย้าย บขส.1 และการทับเส้นทาง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สนข.และทีมที่ปรึกษา ได้ประชุมกลุ่มย่อยเชิงลึก ที่ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี กับผู้ประกอบการรถรับจ้าง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ประกอบการรถสามล้อรับจ้าง(สกายแลป) สามล้อปั่น เป็นต้น เพื่อรวบรวมความเห็น และประเด็นข้อกังวล ของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีต่อการศึกษาโครงการ สนข.ก็สรุปออกมาว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี และยินดีเป็นระบบเสริม (Feeder) ให้กับระบบหลัก โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ แก้ไขระบบขนส่งที่ผิดกฎหมาย , มีป้ายจอดรถที่ชัดเจน-ไม่จอดนอกป้าย และระบบตั๋วโดยสารรวม

และล่าสุด สนข. ได้เผยแพร่ ข้อเสนอแนวเส้นทาง ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองอุดรธานี ผ่านเฟสบุ๊ค โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 7 สาย มีชื่อเรียกตามสีของเส้นทางในแผนผัง คือ แดง-น้ำเงิน-เขียว-ส้ม-ชมพู-เหลือง-ฟ้า โดยยังไม่ได้กำหนดว่า ระบบขนส่งมวลชนที่จะเลือกใช้ เป็นระบบอะไร เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกช่องทาง ประกอบด้วย

สายที่แดง…เริ่มต้นที่ยูดีทาวน์-สถานีรถไฟ-เซ็นทรัล-แยกหอนาฬิกา-ทุ่งศรีเมือง-เทศบาลนคร-ศาลหลักเมือง-ศาลากลางจังหวัด-อบจ.อุดร-พิพิธภัณฑ์เมือง-แยกวัดโพธิ์-แยกจัดหางาน-บขส.2-สิ้นสุดสนามบิน

สายสีน้ำเงิน…เริ่มต้นโกบอลเฮ้าส์บ้านตาด-บ้านจั่น-รพ.ค่ายประจักษ์ฯ-มรภ.อุดร-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์-ห้าแยกน้ำพุ-แยกหอนาฬิกา-แยกชลประทาน-ตลาดบ้านห้วย-แยกทางต่างระดับ-สิ้นสุดหนองแด

สายสีเขียว…เริ่มต้นทุ่งศรีเมือง-ถนนโพศรี-พิพิธภัณฑ์เมือง-แยกวัดโพธิ์-อาชีวะ-รร.สตรีราชินู-รร.อุดรพิทย์ฯ-เรือนจำกลาง-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์-โรงแรมเจริญ-สิ้นสุดยูดีทาวน์

สายสีส้ม…เริ่มต้นสถานีรถไฟอุดรธานี-รพ.กรุงเทพ-วัฒนานุวงษ์-แยกชลประทาน-วิทยาลัยเทคนิค(หลังศาลากลาง)-รพ.วัฒนา-รพ.อุดร-แยกวัดโพธิสมภรณ์-แยกวีที-แยกคอกม้า-กฟภ.-หลังเรือนจำ-ถนศรีสุข-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์-บขส.1-เซ็นทรัล-สิ้นสุดสถานีรถไฟ

สายสีชมพู…เริ่มต้นทุ่งศรีเมือง(โพศรี)-ทน.อุดรธานี-ศาลจังหวัด-วัดมัชฌิมาวาส-หนองสิม-แยกสามพร้าว-บ้านหนองบุ-สิ้นสุด มรภ.สวนสุนันทา

สายสีเหลือง…เริ่มต้นแยกบ้านเลื่อม(จัดหางาน)ถนนวงแหวน-ห้างโลตัส-แยกทางต่างระดับ-โตโยต้าชินนนท์-แยกสามพร้าว-แยกบิ๊กซี-สิ้นสุดแยกบ้านจั่น

สายสีฟ้า…เริ่มต้นศาลแรงงานภาค4 (นิตโย)-แยกบิ๊กซี-ตลาดเมืองทอง-สนากีฬาเทศบาล-ยูดีทาวน์-โรงแรมเจริญ-ห้าแยกน้ำพุ-สิ้นสุดทุ่งศรีเมือง

ทั้งนี้มีผู้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม อาทิ ย้ายรถโดยสารขนานใหญ่ออกจาก บขส.1 , กำหนดเส้นทางหลักสายแรก บขส.1-โพศรี-บขส.2 สายสอง บขส.1-ประจักษ์-อดุลยเดช สายสาม บขส.1-อุดรดุษฎี-ถนนทหาร , สัมปทานแบบยกพวง , ปรับรถสองแถวให้ทันสมัย , สายสีชมพูให้ไปถึง มรภ.สามพร้าว และสายสีน้ำเงินเริ่มจากศูนย์ราชการโนนสูง