เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 619 คน ในส่วนของ จ.อุดรธานี จำนวน 4 คนประกอบด้วย

1. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ,
2. พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
3. นางภัทราวดี หมั่นเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี
และ 4. นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการประจำปี 2561 ของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 ท่าน เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ห้องวทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี ประกอบด้วย
1.นายสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ,
2.นางศศิธร ลัญฉกร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ,
3.นางมลิวัลย์ นามวงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
4.นางสาวพวงผการ์ กลางท่าไค่ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
5.นางสาวอภิญญา ศรีผิวผาก พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี