ผู้ว่าอุดรธานีนั่งหัวโต๊ะจับเข่าคุย เพิ่มศักยภาพการเดินรถผ่าน แยกบายพาตอุดรธานี-หนองคาย ที่กำลังสร้างอุโมงค์-ทางข้าม รองรับการเดินทางแห่เที่ยวชม “บั้งไฟพญานาค” ออกพรรษาปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมปฏิบัติการณ์ ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (อุโมงค์ และทางข้าม)จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) อ.เมือง อุดรธานี วงเงิน 1,048 ล้านบาท ระยะเวลา 900 วัน สัญญาเริ่มต้น 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุด 1 กันยายน 2562

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจราจรคับคั่งช่วงการก่อสร้าง เตรียมรับการสัญจรของนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชมบั้งไฟพญานาค , งานบุญกฐิน ตลอดจนเทศกาลปีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี , ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี , ผู้แทน ปภ.อุดรธานี , ผู้แทนแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 , ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุดรธานี , ป้องกันจังหวัดอุดรธานี , รองนายก ทน.อุดรธานี , ผู้แทน ทม.หนองสำโรง , ผู้แทน ทต.หนองบัว , ผอ.โครงการฯ และตัวแทนผู้รับจ้าง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดก่อสร้าง ได้รับความเดือดร้อน ร้องเรียนผ่านไปในหลายช่องทาง บางส่วนได้ตั้งข้อสังเกต และเสนอแนะด้วยความห่วงใย ว่าจะเกิดปัญหารุนแรงมากขึ้น ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพราะเป็นจุดหลักเดียวเชื่อมกับ จ.หนองคาย เพื่อไปงานเทศกาลชม “บั้งไฟพญานาค” เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการขนดินที่ขุดออกจากอุโมงค์ จึงนัดหมายมาร่วมกันพูดคุยหาทางแก้ไข ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะคุยไปถึงช่วงปีใหม่ด้วย

ในการประชุมแต่ละหน่วยงาน ได้รายงานสภาพปัญหา ว่าเกิดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ถนนชั่วคราวทั้ง 4 ด้าน บางช่วงคับแคบ บางช่วงมีสภาพเป็นคอขวด จากสภาพคับแคบ และถนนชำรุด เกิดการชะลอตัวเมื่อปริมาณรถมาก หรือหากมีรถเสีย-เกิดอุบัติเหตุ ก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนเสนอแนะเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดก่อสร้าง ขณะผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง แจ้งถึงปริมาณงานได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผน 4 เปอร์เซ็นต์ การรื้อย้ายสิ่งสาธารณูปโภคเหลือไม่กี่จุด พร้อมดำเนินการแก้ไขในหลายส่วน แต่บางส่วนดำเนินการไม่ได้

ที่ประชุมสรุปร่วมกันว่า ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการแก้ไข ทั้งขยายและซ่อมแซมถนนชั่วคราว 4 ทิศ ตลอดถนนทางเลี้ยว จุดยูเทิน ให้รถสามารถผ่านไปมาได้ 2 เลน และเร่งรัดก่อสร้าวถนนคอนกรีต จนเปิดให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จะเปิดใช้เส้นทางออก-ไป จ.หนองคาย ตั้งแต่ 4 แยกไปถึง บ.เก่าน้อย , ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จะเกิดใช้เส้นเข้าเมืองอุดรธานี ตั้งแต่ บ.เก่าน้อย-4 แยก ส่วนที่เหลือจะเร่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณฝนลดลงแล้ว และรับปากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ผู้รับจ้างจะไม่มีการใช้รถขนส่งเด็ดขาด

นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น ประสานกับภาคเอกชนขอเส้นทางเบี่ยง ผ่านบริเวณตลาดรังษิณา , เพิ่มศักยภาพการระบายรถ ผ่าน ทม.หนองสำโรง ซึ่งทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และท่อประปา เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณก่อสร้าง ด้วยการเข้าจัดระเบียบการจอดรถ หน้าตลาดบ้านบ่อน้ำ ที่มีสภาพการจอดทแยง และซ้อนคัน ให้จอดขนานกับไหล่ทาง ด้วยการทางสี-ตีเส้นจุดจอด ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะอวด และบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เส้นทางให้มากขึ้นและชัดเจน