เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี ในการประชุมเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สอบถามถึงปัญหา และความคืบหน้า การซ่อมแซมท่อประปาขนาดใหญ่แตก บริเวณใกล้ 4 แยกหนองสำโรง ถนนวงแหวน อ.เมือง ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ด้านทิศเหนือของเมืองอุดรธานีเป็นพื้นที่กว้าง มาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ขอให้จัดรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

ได้รับคำชี้แจงว่า เป็นเหตุเกิดหลังจากมีการวางท่อ ระบบรวมรวมน้ำเสียของ ทม.หนองสำโรง ซึ่งจะมีท่อประปาวางขนานไปกับแนวท่อ แต่บริเวณน้ำเกิดการทรุดตัวของดิน ดันให้บ่อพักน้ำเสียใต้ดินทรุดตัวตาม มาดันท่อประปาแตก การประปาได้เข้าซ่อมแซมทั้งกลางวัน และกลางคืน แต่มีอุปสรรคจากน้ำที่ท่วมขัง อุปกรณ์ที่เสียหายมีขนาดใหญ่ ไม่มีสำรองเพียงพอกับการซ่อม จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจาก ปภ.เขต 14 และสั่งอุปกรณ์ให้จัดส่งมาเร่งด่วน หากเป็นไปตามแผนจะซ่อมแซมได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ระหว่างนี้ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ลำเลียงน้ำช่วยเหลือประชาชน โดยรับน้ำได้จากสถานีประปาอุดรธานี , บ้านวัวข้อง และประปา เขต 7

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี รายงานว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย เขต ทม.หนองสำโรง เต็มพื้นที่ (ต.บ้านเลื่อม,ต.หมูม่น ) เขต อ.บ.ต.เชียงยืน ม.4 , 5 , 6 , 7 และ 12 ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก ทม.หนองสำโรง จำนวน 2 คันๆละ 10,000 ลิตร , ศูนย์ ปภ.เขต 14 จำนวน 2 คันๆละ 10,000 ลิตร , การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 คันๆละ 6,000 ลิตร และ อบจ.อุดรธานี จำนวน 1 คันๆละ 10,000 ลิตร โดยกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่ บ้านบ่อน้ำ ม.7,9 , วัดสระบัวบาน , บ้านไก่เถื่อน ม.8 ที่ วัดไก่เถื่อน และบ้านหนองบ่อ ม.6 ที่ วัดหนองบ่อ เริ่มเข้าแจกน้ำแล้ว