เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พล.ท.ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางติดตามความคืบหน้า การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา “คำชะโนด” อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พล.ต.กนก ภูม่วง ผบ.มทบ.24 นำนายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง , ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารคำชะโนด รายงานผลการดำเนินงาน ในห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์คำชะโนด

ที่ประชุมรายงานว่า “คำชะโนด” ทางราชการเริ่มเข้ามาจัดระเบียบจริงจัง เมื่อเดือนมีนาคม 2560 หลังจากช่วงปลายปีมีประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิจำนวนมาก และมีข้อร้องเรียนปัญหาใน 2 กลุ่ม คือ ด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ , ต้นชะโนด , ขยะ และน้ำเสีย และด้านการจัดระเบียบ เรื่องสถานที่สักการะ สถานที่โดยรอบ และผู้ประกอบการค้า-บริการ โดยทั้งหมดมีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุดคือการนำกรรมการฯ , ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการค้า เข้าค่ายฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติ ในกรอบของกฎหมายเดียวกัน

นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง ชี้แจงแผนงาน “การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์” 80 ไร่ ในส่วนของพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ของที่พักสงฆ์ จากพื้นที่ทั้งหมด 400 ไร่ โดยดำเนินการรังวัดกำหนดแนวเขตแล้ว มีกำหนดจะทำประชาคมพื้นที่ต้นเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจึงจะขอความเห็นขอบจาก สภา อบต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง โดยได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยมานานจนถึงปัจจุบันมีกฎหมายรองรับ เข้าสู่แผนการพัฒนาในยั่งยืนได้

พล.ท.ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางเข้าสักการะ “เจ้าปู่ศรีสุทโธ” ภายเกาะคำชะโนด เพื่อเป็นสิริมงคล และตรวจสภาพพื้นที่จัดระเบียบ ตั้งแต่ทางเดินเข้าไปยัง “ต้นมะเดื่อยักษ์” พื้นที่แสวงโชคผู้มาเยือน ได้รื้อพื้นคอนกรีตออก นำเอาสะพานไม้แบบยุคแรกมาใส่แทน , พื้นที่ร้านค้าเดิมที่ทรุดโทรมถูกย้ายออก ปรับปรุงเป็นสนามหญ้าลานกิจกรรม และบริเวณร้านค้าย้ายมาสร้างใหม่ มีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยทักทายสอบถามผู้ประกอบการ และประชาชนที่เดินทางมา ต่างพอใจในการจัดระเบียบ ทั้งพื้นที่ลานจอดรถ ห้องสุขา และศูนย์บริการ

พล.ท.ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า มาติดตามการทำงานของจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่ ได้ร่วมกับพื้นที่จัดระเบียบ “คำชะโนด” ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมของต้นชะโนด หรือระดับน้ำมาก-น้อย เพื่ออนุรักษ์ต้นชะโนดให้คงอยู่ หรือด้านการสิ่งสาธารณูปโภค การปรับภูมิทัศน์ ได้รับยการพัฒนาในทางที่ดี ล่าสุดเรื่องอบรมจิตใจของคนในพื้นที่ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน ต้องมีจิตใจเมตตา มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จะทำให้การพัฒนาและจัดระเบียบคำชะโนดล่าช้าหรือไม่ พล.ท.ธรากรฯ กล่าวว่า เรื่องที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ เพราะที่ดินทุกแห่งมีเจ้าของหมด อยู่ที่ผู้ใช้ว่าจะใช้อย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ถ้าจะใช้ถูกกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนขอใช้ ซึ่งต้องมีมติประชาคมชาวบ้านเห็นชอบ แล้วจึงเพิกถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ให้เป็นที่ราชพัสดุขึ้นกับกรมธนารักษ์ ขั้นตอนเหล่านี้ก็ต้องมีกระบวนการ โดยพื้นที่นี้จะต้องเป็นจุดท่องเที่ยว และก็ต้องมีพระสงฆ์ ก็ต้องมาบริหารจัดการกันให้ดี

“ เรื่องนี้ผมจะสั่งการให้ฝ่ายทหารลงมาดูแลด้วย แต่ก็อยากให้ชาวบ้านให้อยู่แบบพึ่งตนเอง หรืออยู่ที่การปกครองกันเอง เพราะสุดท้ายแล้วชุมชนก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของชุมชน และก็พึ่งตนเอง และพึ่งกันเอง ซึ่งก็อาจจะเป็นระบบสหกรณ์ในอนาคตที่ทุกคนจะต้องเคารพกฎ กติกา ทั้งผู้มาเยือน และผู้ที่เป็นเจ้าภาพให้เป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งก็ฝากให้ผู้ว่าฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูเรื่องที่ดิน ถ้าหากติดขัดอย่างไรก็ให้ประสานมาทางกองทัพ ที่จะเข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้ให้เดินหน้าได้ต่อไป ”

บทความก่อนหน้านี้“นกน้อย”ปิดบ้านปัดพบสื่อลูกวงยังซ้อมปกติ
บทความถัดไปรองนายกฯห่วงเขื่อนอุบลรัตน์-ห้วยหลวงน้ำน้อย